gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Chemie

Vedoucí předmětové komise

Mgr. Milan Birke  milan.birke@gyohavl.cz
 

Členové předmětové komise
Mgr. Martin Fluksa  martin.fluksa@gyohavl.cz
RNDr. Ivana Krajčíková  ivana.krajcikova@gyohavl.cz 
Mgr. Lucie Otáhalová  lucie.otahalova@gyohavl.cz


Součástí předmětu chemie jsou v tercii, prvním a druhém ročníku (kvintě a sextě) také hodiny laboratorních prací, které probíhají v laboratoři chemie. V laboratoři probíhají rovněž některé hodiny seminářů. V rámci předmětu navštěvujeme různé exkurze a studenti, kteří mají hlubší zájem o chemii, mohou řešit chemickou olympiádu nebo se zapojit do středoškolské odborné činnosti.
 

Používané učebnice

Učebnice pro tercii a kvartu nižšího gymnázia
Základy praktické chemie 1 (nakladatelství Fortuna)
Základy praktické chemie 2 (nakladatelství Fortuna)

Učebnice pro 1. ročník (kvintu)
Flemr V., Dušek B. (2001): Obecná a anorganická chemie I (Nakladatelství SPN)

Učebnice pro 2. a 3. ročník ( sextu a septimu )
Kolář K. a kolektiv (2000): Chemie organická a biochemie II (Nakladatelství SPN)


Rozšiřující literatura
Jiří Vacík (1997): Přehled středoškolské chemie (Nakladatelství SPN)

 

Semináře

V rámci studia chemie nabízíme a realizujeme dvouletý seminář z chemie, ve kterém se zabýváme rozšiřujícím učivem, výpočty příkladů, řešením rovnic, pokusy z biochemie atd. Věnujeme se také aplikované chemii a chemickým výrobám. Snažíme se studenty dobře připravit k maturitní zkoušce a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Seminář je určen především pro studenty s vážným zájmem o chemii, kteří se chystají studovat přírodovědné obory, lékařskou fakultu, farmacii, veterinární fakultu a další.

V maturitním ročníku si studenti mohou zvolit jednoletý seminář z analytické chemie, ve kterém se naučí základní metody kvalitativní a kvantitativní analytické chemie a vyzkoušejí si je prakticky v chemické laboratoři. Naučí se zpracovávat analytická data, včetně klasifikace chyb, vyjadřování výsledků a jejich přesnosti s použitím výpočetní techniky. Studenti budou dále seznámeni s využitím analytické chemie v kriminalistice a s moderními analytickými metodami, se kterými se mohou setkat při studiu na vysokých školách.


Plánované aktivity ve školním roce 2020/21

 • Chemická olympiáda,
 • Semináře 3. ročníků (dle epidemiologické situace):
  • Povodí Odry
  • Teva Pharmaceuticals
  • Úpravna vody
 •  Semináře čtvrtých ročníků: 
  • Biochemická laboratoř FNsP Ostrava

 

Úspěchy studentů

Úspěch v chemické olympiádě kategorie A (2019/2020)

Zvláštní cena americké vědecké společnosti

Na Harvard zadarmo aneb možnosti rozšíření znalostí

3. místo v mezinárodní soutěži N-Trophy!


Mgr. Milan Birke
září 2020

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba