gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Exkurze v Povodí Odry

Měli jsme možnost navštívit pracoviště vodohospodářských laboratoří státního podniku Povodí Odry.  Dozvěděli jsme se, že činnost laboratoří je zaměřena především na rozbory vod, analýzu různých sedimentů, zemin a odpadů, dále na odběry vzorků nebo měření průtoků. Bylo nám také vysvětleno, jak probíhá hodnocení naměřených dat a co všechno zahrnují analytické zkoušky.


 


Nejprve jsme se šli podívat do laboratoří, které se zabývají základními chemickými a fyzikálně chemickými rozbory – např. pH, vodivost, anionty, kationty. Poté jsme se vydali na oddělení speciální anorganické a organické analýzy, kde jsme například zjistili, jak probíhá stanovování kovů. V laboratořích zajišťujících radiochemické rozbory jsme se dozvěděli, jak se měří a hodnotí obsah přírodních radionuklidů ve vodě. Asi nejzajímavějším stanovištěm pro nás byly laboratoře poskytující mikrobiologické a hydrobiologické rozbory. Zde jsme si mohli prohlédnout bentos žijící v našich vodách. Například vypreparované larvy jepic a chrostíků. Mikrobiologické rozbory se zaměřují především na bakterie přítomné ve vodách, kdežto hydrobiologické rozbory se zajímají o sinice, makrozoobentos, fytobentos a mikroskopický obraz pitné vody.

 

Exkurze byla pro nás nejenom přínosná, ale také velmi záživná. Vše nám bylo srozumitelně vysvětleno a odcházeli jsme spokojení, plní nově nabytých vědomostí.

 

 

Ivana Macurová, 4. C

 

  • Publikováno: 2.4.2019

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba