gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

1. místo v soutěži Voda a životní prostředí Moravskoslezského kraje

Termín konání akce: 11.11.2015

Soutěžní tým tvořený Nicolou Pertile a Eliškou Mičulkovou ze 4. A získal dne 11. 11. na závěrečném workshopu k soutěži Voda a životní prostředí Moravskoslezského kraje na Vysoké škole báňské ocenění za svou odbornou práci, poster a prezentaci a v silné konkurenci středních škol se umístil na krásném 1. místě. Další soutěžní tým ve složení Nikola Urbanová, Daniela Švrčková a Martina Chobotová ze 2. C byl oceněn za nejlepší závěrečnou práci.

V rámci soutěže jsme navštívili vodní díla v našem kraji (Slezská Harta, Kružberk, Morávka), Úpravnu vody Vítkov, přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně a ÚČOV Ostrava-Přívoz, absolvovali odborné semináře, setkali se s odborníky na vodohospodářskou problematiku a vyzkoušeli si práci v laboratořích VŠB-TUO, HGF a gymnázia.

Práce studentek jsou zaměřeny nejen na hospodaření s vodou ve škole a v domácnostech Moravskoslezského kraje. Kvalita vody vybraných vodních toků byla zhodnocena stanovením celkové tvrdosti, alkality, acidity, stanovením koncentrace železa, vápníku, fosforečnanových a dusičnanových aniontů. V pracích je také monitorována revitalizace Ostravice a její možná další zlepšení, zároveň je monitorováno průmyslové znečištění vody Černého příkopu s využitím klíčících semen Sinapis alba k hodnocení kontaminant prostředí.

Studentky si ze soutěže odnesly za své umístění nejen hodnotné ceny a za 1. místo finanční odměnu 10 000 Kč, ale také spoustu zážitků a cenných odborných zkušeností, které jistě v budoucnu uplatní.

Mgr. Martin Fluksa
 

  • Publikováno: 21.11.2015

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba