gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Exkurze v Ústavu laboratorní diagnostiky FNO (únor 2019)

Termín konání akce: 25.2.2019

Studenti oktáv a čtvrtého ročníku, kteří navštěvují seminář z analytické chemie, se dne 25. února vydali do Ústavu laboratorní diagnostiky Fakultní nemocnice v Ostravě. Zde se blíže seznámili s prováděním laboratorních analýz a celou škálou laboratorních vyšetření.

Nejprve jsme navštívili centrální příjem, kde přichází biologický materiál, který je posléze opatřen čárovým kódem, díky kterému laboranti poznají, jakým testům jej podrobit. Potom jsme byli rozděleni na dvě skupiny, kdy se jedna skupina vydala na oddělení klinické biochemie a druhá skupina na oddělení klinické hematologie.

Dozvěděli jsme se, že na oddělení klinické hematologie se provádí základní hematologická vyšetření z punktátů tělních tekutin (krve, kostní dřeně a dalších biologických materiálů). Dále se zde provádí konkrétní testy, např.: rutinní koagulační a hematologická vyšetření, ale i speciální koagulační a morfologická vyšetření a podílí se tak na diagnostickém procesu, na monitorování průběhu terapie i na preventivních programech. Všechny testy se neprovádějí ručně, ale pomocí nejmodernějších instrumentálních metod, což jsme při návštěvě mohli sledovat.

Na oddělení klinické biochemie jsme mohli vidět řadu prováděných analýz – od fluorescenčních a luminiscenčních imunoanalytických metod až po specializovaná biochemická vyšetření (stanovení hormonů, protilátek, složek humorální imunity a mnoho dalších).

Exkurze pro nás byla přínosná, protože jsme se dozvěděli, jak fungují laboratoře v nemocnicích a co se děje s našim odebraným biologickým materiálem.

Tereza Škrblová, oktáva B

  • Publikováno: 4.3.2019

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba