gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Exkurze v Ústavu laboratorní diagnostiky FNO

Termín konání akce: 19.4.2017

Studenti septim a třetího ročníku, kteří navštěvují seminář z chemie, se 19. dubna zúčastnili exkurze v Ústavu laboratorní diagnostiky Fakultní nemocnice Ostrava. Seznámili se zde s prováděním laboratorních analýz za využití nejmodernějších instrumentálních metod v laboratořích klinické biochemie a klinické hematologie.

Biologický materiál přichází nejprve na centrální příjem, kde je opatřen příslušným kódem a poté je dle potřeby podroben rutinním laboratorním analýzám, ale i celé škále speciálních laboratorních vyšetření. Při naší návštěvě jsme mohli vidět řadu prováděných analýz – od fluorescenčních a luminiscenčních imunoanalytických metod, přes spektrofotometrická měření až po specializovaná biochemická vyšetření (stanovení hormonů, nádorových markerů, protilátek, růstových faktorů, složek humorální imunity, proteinových frakcí a dalších biologicky významných látek v různých biologických materiálech).

Na oddělení klinické hematologie nám byl přiblížen postup, kterým se provádí stanovení hematologických vyšetření širokého spektra parametrů krevních elementů. Analýzy se provádí na automatizované hematologické lince s digitální morfologií. Pozorovali jsme automatizovaný proces cytochemického barvení, morfologického hodnocení krevních nátěrů i následnou mikroskopickou kontrolu vybraných vzorků laboranty, kterou jsme si mohli také vyzkoušet. Mnohé jsme se také dozvěděli o perspektivě nukleární medicíny a využívání radioizotopu jódu ve specializovaných laboratořích.

Exkurze byla pro studenty v mnohém inspirativní a utvrdila je v přesvědčení, že věnovat se v budoucnu přírodovědným či lékařským oborům má skutečně smysl.

Mgr. Martin Fluksa
 

  • Publikováno: 20.4.2017

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba