gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Hudební výchova

Vedoucí předmětové komise
Mgr. Olga Blažková
olga.blazkova@gyohavl.cz

Členové předmětové komise
Mgr. Klára Drastiková klara.drastikova@gyohavl.cz 


Obsahem předmětu Hudební výchova je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Hudební výchova vzdělávací oblasti Umění a kultura RVP pro základní a gymnaziální vzdělávání. Studenti primy až kvarty mají týdenní hodinovou dotaci, studenti kvinty a sexty (= 1. a 2. ročník čtyřletého studia), kteří si zvolí předmět HV, mají dvouhodinovou týdenní dotaci.

Vyučovací předmět Hudební výchova vede žáky k porozumění a orientaci v hudebním umění. V procesu uměleckého osvojování světa dochází k rozvíjení specifického cítění, tvořivosti, vnímavosti k uměleckému dílu, následně k sobě samému i k okolní realitě.
 

Organizační vymezení předmětu:
Výuka probíhá v odborné učebně hudební výchovy, v níž jsou i zkoušky školního pěveckého sboru CHOIR VAN GOH.


Formy výuky:
Výklad, referáty, poslechové činnosti, individuální i skupinové aktivity, hlasový výcvik, práce s rytmem, tvorba instrumentálních doprovodů. Výuka hudební výchovy ve vyšších ročnících je vhodně doplněna návštěvami divadelních představení NDM a koncertů Janáčkovy filharmonie Ostrava.


Vybavení odborné učebny:

klavír SCHOLZE
keyboard KORG s kladívkovou mechanikou (88 kláves)
keyboard YAMAHA PSR-350
keyboard CASIO
mikrofony (drátové i bezdrátové), mikroporty
akustická kytara
elektroakustická kytara
kombo
orfovy nástroje
gramofon, gramofonové desky
hi-fi věž (přehrávač CD, Mg kazet), nosiče CD
počítač s internetem
přehrávač DVD a VHS kazet
Karaoke
soustava reproduktorů DEXON


Učebnice

Hudební výchova pro 6.- 9. ročník ZŠ (A. Charalambidis, J. Pilka a kol.) + poslechová CD
Hudební výchova 1, 2 pro gymnázia (A. Charalambidis a kol.) + poslechová CD
Já písnička 2 - zpěvník pro žáky základních škol
Já písnička 3 - zpěvník pro žáky středních škol
Já písnička 5 - zpěvník pro žáky středních škol

Odborná literatura, hudební časopisy s nosiči CD

 

Plánované aktivity ve školním roce 2019/20

 • návštěvy koncertů JFO a divadelních představení NDM
 • návštěva koncertů festivalu Janáčkův máj
 • příprava studentů na soutěže v sólovém zpěvu
 • víkendová soustředění členů pěveckého sboru
 • nastudování rockového oratoria Eversmiling liberty, provedení skladby společně s dalšími sbory 17. 11. 2019 u příležitosti 30. výročí „Sametové revoluce“ v Praze a se studenty OU dne 16. 12. 2019 v Ostravě
 • adventní a jarní koncerty
 • půlnoční mše v kostele Krista Krále v Ostravě-Svinově (J. J. Ryba – Hej mistře)
 • vystoupení na školních akcích
 • celonárodní happening REMEMBER – PAMATUJ
 • jarní koncerty společně s pěveckým sborem z Francie – Ostrava, Opava, Praha
 • účast na festivalech pěveckých sborů v Orlové a Ostravě
   

 

Rádi přivítáme nové zpěváky – členy pěveckého sboru CHOIR VAN GOH; pravidelné zkoušky jsou vždy v pátek od 14:00 do 17:00 hodin v odborné učebně Hudební výchovy Gymnázia Olgy Havlové.


Zpracovala Mgr. Olga Blažková
září 2019

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba