gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Celostátní happening REMEMBER-PAMATUJ!

Termín konání akce: 8.3.2015

Písně naděje, víry a domova zpívali cestou na smrt vězni z koncentračního tábora Osvětim – Birkenau ze sekce BIIb v noci 8. 3. 1944. Jednalo se o 3 792 nevinných mužů, žen a dětí, kteří se provinili tím, že se v tehdejším Československu narodili jako Židé. Několik měsíců poté, v nocích 10. a 11. července 1944 šlo na smrt dalších 6 500 nevinných lidí z tohoto tzv. „Terezínského rodinného tábora.“

60 vokálních těles z celé České republiky vyjádří v neděli 8. března 2015 svou účast na smutku ze ztráty lidských životů a současně naději, touhu a vizi v písních obsažených. Podpoříme tak společně tím nejpříjemnějším a nejpřirozenějším způsobem tradiční hodnoty svobody, přátelství, porozumění a vzájemné tolerance, které nás chrání před extremismy, lhostejností a zlou vůlí.

Nechť je happening PAMATUJ! 2015 povzbuzením ke smysluplnosti života i v obtížných podmínkách, výzvou ke statečnosti a spravedlnosti tam, kde selhává tolerance, a podnětem k zájmu o pravdivý výklad dějin. Každý, komu záleží na naší budoucnosti a nebojí se podívat do minulosti, je srdečně zván ke společnému zpěvu a poslechu písní.
 

Program - Remember

  • Publikováno: 4.3.2015

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba