gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Ostatní aktivity - školní rok 2013/2014

17.09.2014

Rodilý mluvčí ve výuce německého jazyka

Díky spolupráci s Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity zavítal i ve školním roce 2013/14 na naši školu rodilý mluvčí ze Švýcarska – student pedagogiky Peter Faltys, který v rámci mezinárodního programu Erasmus strávil jeden semestr studia na Ostravské univerzitě.
14.09.2014

Léto se španělštinou 2014

Velice rádi bychom poděkovali všem účastníkům „španělského kempu“, který proběhl ve skvělé atmosféře. Celý týden děti pracovaly s tématy Madrid, Barcelona a slavní španělští malíři, hodně sportovaly, navštívily retro výstavu nazvanou „Narodil jsem se v Československu“, připravovaly večerní táboráky, zkrátka byly skvělými společníky.
27.06.2014

Katalánští studenti na výměnném pobytu na GOH

Po půl roce jsme se opět setkali se skupinou katalánských studentů a učitelů. Po krátké prohlídce Prahy jsme dorazili do Ostravy, kde jsme pro ně měli připravený program.
25.06.2014

Ocenili jsme politického vězně komunistického režimu

Společnost Člověk v tísni každoročně připomíná Den památky obětí komunismu - výročí popravy Milady Horákové, celorepublikovou kampaní Proti ztrátě paměti. V letošním roce jsme se zapojili do nové akce a předali jsme pamětníkovi, se kterým dlouhá léta spolupracujeme a který k nám chodí besedovat o zkušenostech s komunistickým bezprávím, pamětní medaili s nápisem „I díky Vám jsme svobodní“. Naše volba padla na pana Zdeňka Růžičku, politického vězně 50. let a člena Konfederace politických vězňů ČR. Jsme přesvědčeni o tom, že takovéto ocenění člověka, kterého totalitní režim na léta v mladém věku připravil o rodinu, přátele i možnost spokojeného života, jistě potěšilo.
25.06.2014

Anglické dopisování

Chcete si procvičit psaní v angličtině? Zkuste mailovou komunikaci se školou v zahraničí. V letošním roce se jazykové skupiny sekundy A a tercie A zaregistrovaly na výukovém portále ePals s cílem navázat emailovou komunikaci se studenty v zahraničí, procvičit si angličtinu a dozvědět se něco více o životě svých vrstevníků v cizích zemích.
23.06.2014

Dětský den

První červnové pondělí se na naší škole uskutečnil sportovní dětský den pro studenty nižšího gymnázia. Pro sportovní nadšence byly připraveny hned tři turnaje: turnaj v kopané na multifunkčním hřišti, turnaj v přehazované dvojic v tělocvičně a na venkovním hřišti pak turnaj v softbale. Pro ty, kteří neměli zrovna chuť honit se za balónem, byly připraveny zábavné soutěže na atletickém oválu. Počasí nám letos vyšlo, déšť se nedostavil, a tak mohl propuknout boj o celková umístění.
16.06.2014

Ocenění studentů Magistrátem města Ostravy

Statutární město Ostrava ocenilo u příležitosti Dne dětí 2014 studenta Víta Pískovského ze třídy IV B předáním pamětního listu „žákovská osobnost“. Pěvecký sbor GOH za své aktivity převzal cenu „žákovský kolektiv“.
16.06.2014

Rodilý mluvčí

V průběhu letošního školního roku se v rámci spolupráce s Ostravskou univerzitou na výuce v ročnících nižšího i vyššího stupně spolupodíleli španělští lektoři.
16.06.2014

Angloamerická kuchyně očima primánů

V pondělí 9. 6. si studenti prim sladce zpříjemnili hodinu anglického jazyka a právě probíranou lekci o jídle obohatili i o kulturní rozměr. Měli za úkol vyhledat recept, připravit jej v písemné podobě pro své spolužáky, podle receptu dané jídlo zhotovit a poté se se svými kamarády ve škole o své výtvory podělit.
11.06.2014

Slavnostní ocenění nejúspěšnějších účastníků krajských kol vědomostních soutěží (2014)

V parném úterním odpoledni 10. 6. 2014 proběhlo na Janáčkově konzervatoři slavnostní oceňování vítězných řešitelů krajských kol olympiád v matematice, fyzice, zeměpise a českém jazyce. Předání diplomů a cen probíhá tradičně pod záštitou náměstkyně hejtmana Mgr. Věry Palkové.
10.06.2014

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení (červen 2014)

Ve čtvrtek 5. 6. jsme se naposled oficiálně sešli s našimi letošními maturanty, jejich rodiči, sourozenci, prarodiči, přáteli a dalšími hosty.
10.06.2014

VAMOS A COMER (červen 2014)

Ve středu 4. 6. 2014 jsme společně se studenty připravili již tradiční oslavu španělské a jihoamerické kuchyně nazvanou Vamos a comer.
10.06.2014

Máme krásnou novou laboratoř fyziky

V úterý 3. 6. 2014 byla na Gymnáziu Olgy Havlové po významné rekonstrukci slavnostně otevřena laboratoř fyziky. Kromě nových pomůcek, jež jsou nyní přehledně uspořádány ve zcela nových skříních, jsme tedy získali i příjemné pracovní prostředí. Podlaha laboratoře je mnohem bezpečnější, studenti mohou během práce sedět na mobilních židlích, zlepšilo se i osvětlení pracovních míst.
09.06.2014

Spouštíme konkurz na podzimní školní akademii

Na podzim letošního roku plánuje Gymnázium Olgy Havlové uspořádání další z tradičních divadelních akademií, na nichž se už řadu let podílejí naši studenti, pedagogové i absolventi . Realizační tým proto vyzývá všechny tvůrčí duše naší školy, aby se už teď před prázdninami vrhly na promýšlení aktivit, s nimiž by bylo možné na podzim vystoupit na některém z ostravských pódií.
08.06.2014

Přednáška Daniela Kroupy v rámci divadelního festivalu “Dream factory Ostrava”

HAVLOVA ESEJ "MOC BEZMOCNÝCH" A DOBA JEJÍHO VZNIKU - Dne 6. 6. 2014 jsme se studenty společenskovědního a historického semináře (septimy A, B, 2.A) a s jednotlivci ze sexty B navštívili přednášku filozofa, disidenta a signatáře Charty 77 Daniela Kroupy ve Staré Aréně. Tématem přednášky byl život disentu za normalizace, Charta 77, osobnost Václava Havla a jeho eseje.
04.06.2014

UEFA GRASSROOTS DAY

Dne 30. 5. se na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě-Porubě uskutečnil v rámci UEFA GRASROOTS DAY a Dne dětí fotbalový turnaj tříd nižšího gymnázia. V napínavých bojích, kde nebyla nouze o krásné branky, se do závěrečných utkání probojovala tercie A a kvarta B, které si to rozdaly o třetí místo.
04.06.2014

Veselé zpívání

Středisko volného času na Ostrčilově ulici v Ostravě připravilo ke Dni dětí přehlídku dětských pěveckých sborů s názvem „Veselé zpívání“. Představili se zde zpěváčci základních škol z Ostravy a blízkého okolí.
04.06.2014

Český běh žen (květen 2014)

Dne 31. května 2014 se uskutečnil druhý ročník sportovní akce „Český běh žen“. Běh začínal u Fora Nova Karolina a okruh dále pokračoval kolem řeky a zase zpět. Z celkového počtu 84 žen a dívek z naší školy do cíle úspěšně doběhlo 72.
 
26.05.2014

Charitativní sbírka „ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ“ (květen 2014)

Ve středu 14. května se studenti naší školy zúčastnili charitativní celonárodní sbírky Ligy proti rakovině Praha „Český den proti rakovině“. Veřejná sbírka letos, stejně jako v minulých letech, sloužila kromě výběru finančních prostředků na projekty Ligy také k upozornění veřejnosti na prevenci onkologických onemocnění. Proto ke každé kytičce obdržel dárce i informativní letáček.
26.05.2014

Prima sezóna Blazeovaných II

Ve dnech 15. a 16. května se školní divadelní skupina Blazeovaní II vypravila do východočeského města Náchod. V rámci festivalu studentské tvořivosti Náchodská Prima sezóna zde studenti sehráli derniéru inscenace Ve jménu Olga!

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba