gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Rodilý mluvčí ve výuce německého jazyka

Díky spolupráci s Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity zavítal i ve školním roce 2013/14 na naši školu rodilý mluvčí ze Švýcarska – student pedagogiky Peter Faltys, který v rámci mezinárodního programu Erasmus strávil jeden semestr studia na Ostravské univerzitě.

Během listopadu a prosince vedl hodiny německého jazyka zejména u žáků vyššího gymnázia, ale poznat ho měli možnost i ti mladší, kteří s němčinou teprve začínají nebo nemají ještě tolik jazykových zkušeností. Peter si pro naše studenty připravil zajímavé hodiny, v nichž si měli možnost ověřit své dosavadní jazykové znalosti a zároveň se dozvědět zajímavé informace o všem, co je ohledně Švýcarska zajímalo. Zároveň se zahraničnílektor zapojil do akcí pořádaných předmětovou komisí německého jazyka. Za krátký čas si získal sympatie našich žáků a ti se přesvědčili, že nemusí mít strach vyjadřovat se v cizím jazyce a že i porozumění jim nečiní takové problémy, jak si původně mysleli.

V započaté spolupráci s OU pokračujeme i v tomto škoním roce roce.

Za PK: Jana Lorber
 

  • Publikováno: 17.9.2014

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba