gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Společenskovědní soutěže

28.06.2021

Olympiáda lidských práv (březen 2021)

Také letos se naši studenti zapojili do celostátní soutěže Olympiáda lidských práv. Školní kolo, ve kterém si studenti měli vybrat jedno ze čtyř nabízených témat a napsat k němu krátkou úvahu, probíhalo do 14. ledna.
25.03.2020

Finále Olympiády lidských práv v Praze

V sobotu 7. 3. 2020 se v budově Magistrátu hlavního města Prahy konalo celostátní finále Olympiády lidských práv organizované spolkem Leges Humanae.
02.10.2019

Třebovická olympiáda (září 2019)

Dne 17. 9. 2019 jsme se vydali na Třebovickou olympiádu zdravotně postižených. Tato soutěž je každoročně pořádána organizací Čtyřlístek. Naše škola zde pravidelně vypomáhá s organizací, a tak se i letos zapojilo několik studentů kvint a prvního ročníku vyššího gymnázia.
31.01.2019

Úspěch Emy Ostřížkové v soutěži OSN!

Na podzim loňského roku Informační centrum OSN v Praze vyhlásilo soutěž na téma: „Co pro vás znamená Všeobecná deklarace lidských práv?“. Cílem bylo vyjádřit jeden ze třiceti článků Deklarace formou krátkého videa (max. 40 vteřin). Vyhodnocení pak proběhlo krátce před vánočními prázdninami.
23.01.2019

Olympiáda lidských práv (prosinec 2018)

Do poloviny listopadu se mohli všichni středoškoláci z celé republiky zúčastnit školního kola 7. ročníku Olympiády lidských práv. Jedná se o prestižní soutěž v oblasti prosazování lidských práv a budování právního vědomí mladých lidí, kterou každoročně pořádá spolek Leges humanae. Ve školním kole se na internetu odpovídalo na deset otázek z lidskoprávní problematiky a poté se psal krátký esej na jedno ze tří témat, to vše v časovém limitu čtyřiceti minut. Do školního kola se zapojilo asi tisíc studentů, ze kterých porota vybrala nejlepších šedesát, které pozvala na finálové kolo.
09.01.2019

Úspěch v soutěžích o EU

V listopadu jsem se zúčastnila dvou simulací, kde jsem si mohla vyzkoušet, jaké to je, být tvůrcem evropské politiky.
07.01.2019

Soutěž k Mezinárodnímu dni lidských práv (prosinec 2018)

V úterý 18. prosince 2018 proběhla na naší škole již tradiční soutěž pro žáky devátých tříd základních škol a naše kvartány konaná u příležitosti Mezinárodního dne lidských práv. Jednalo se již o 8. ročník, tentokrát na téma „Právo na důstojný život“. Do soutěže se přihlásilo 8 základních škol – z Ostravy: ZŠ Ostrava-Hrabová, ZŠ Ostrčilova, ZŠ logopedická Ostrava-Hrabová, ZŠ gen. Škarvady, ZŠ Klegova a ZŠ a WZŠ Ostrava-Poruba; dále ZŠ Pionýrů 400 z Frýdku-Místku a ZŠ T. G. Masaryka z Frýdlantu nad Ostravicí.
20.11.2018

GOH VYHLAŠUJE SOUTĚŽ K MEZINÁRODNÍMU DNI LIDSKÝCH PRÁV 2018

Gymnázium Olgy Havlové vyhlašuje 8. ročník tematicky zaměřené soutěže k Mezinárodnímu dni lidských práv pro žáky 9. tříd na téma „Právo na důstojný život" - multimediální prezentace.
22.05.2018

Mezinárodní středoškolský Moot Court 2018

Dne 13. dubna 2018 jsme se zúčastnily finálního mezinárodního kola právnické soutěže Mezinárodní středoškolský Moot Court pořádaný studenty Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde se také vše odehrávalo. Jednalo se o velmi unikátní příležitost vyzkoušet si práci právních zástupců a veškeré povinnosti s tím spojené.
25.11.2017

Mezinárodní středoškolský moot court

Studenti společenskovědních seminářů septim a třetího ročníku se mohli ve čtvrtek 9. listopadu 2017 blíže seznámit se soutěží Mezinárodní středoškolský moot court.
08.11.2017

GOH VYHLAŠUJE SOUTĚŽ K MEZINÁRODNÍMU DNI LIDSKÝCH PRÁV 2017

Gymnázium Olgy Havlové vyhlašuje 7. ročník tematicky zaměřené soutěže k Mezinárodnímu dni lidských práv pro žáky 9. tříd na téma „Volit, či nevolit?" - multimediální prezentace.
25.04.2017

Neubauer, Prokop a Tabášek opět zazářili

Tři studenti septimy B se v letošním školním roce zúčastnili jedinečné vzdělávací akce Pražský studentský summit (dále PSS), kde jako delegace Čínské lidové republiky vybojovali nejprestižnější ocenění Nejlepší delegace PSS a Matěj Prokop navíc ocenění Nejlepší nováček. Vezmeme-li v potaz, že se summitu zúčastnilo bezmála 300 delegátů, jedná se o výjimečný úspěch jak pro samotné studenty, tak i pro naši školu.
13.03.2017

Výrazný úspěch v soutěži Člověka v tísni!

Klára Huvarová získala v konkurenci středoškolských studentů z celé republiky krásné 1. místo v literární soutěži Jednoho světa na školách 2017. Do letošní literární soutěže, kterou pořádá společnost Jeden svět na školách spolu s týdeníkem Respekt, se zapojilo 71 žáků a studentů ve věku 15–20 let.
18.01.2017

Výrazný úspěch v okresním kole dějepisné olympiády!

Dne 16. ledna 2017 se uskutečnilo na Základní škole Mitušova 8 v Ostravě - Hrabůvce okresní kolo dějepisné olympiády na téma: "Život a doba Marie Terezie". Soutěže se zúčastnily tři žákyně naší školy, které postoupily ze školního kola. Naše dvě studentky obsadily první a druhé místo!
29.11.2016

Výsledky školního kola dějepisné olympiády 2016

Ve středu 23. listopadu 2016 na našem gymnáziu proběhlo školní kolo dějepisné olympiády, kterého se zúčastnilo 34 žáků z tercií a kvart. Polovina (17) z celkového počtu soutěžících se stala úspěšnými řešiteli - dosáhli alespoň 60 % z maximálního počtu bodů (36 bodů z 60 možných). Pomyslné stupně vítězů obsadily tyto studentky: 1. Hana Baková 58 b (z 60 možných), 2. Nora Naščáková 49 b a 3. Hana Jetmarová 48,5 b.
11.11.2016

GOH vyhlašuje soutěž k Mezinárodnímu dni lidských práv 2016

Gymnázium Olgy Havlové vyhlašuje 6. ročník tematicky zaměřené soutěže k Mezinárodnímu dni lidských práv pro žáky 9. tříd na téma „Právo na život, či právo na interrupci?" - multimediální prezentace.
07.04.2016

Staň se na den tvůrcem evropské politiky

Dne 31. března 2016 studenti ze sexty B Jan Neubauer a Matěj Prokop zvítězili v krajském kole 5. ročníku vzdělávacího projektu pro středoškoláky „Staň se na den tvůrcem evropské politiky“, který se konal v budově Magistrátu města Olomouce. Naši studenti si svým prvním místem zajistili postup do celostátního kola.
02.02.2016

Nebojme se myslet!

V pátek 18. prosince 2015 proběhl na Katedře filozofie Filozofické fakulty UP v Olomouci již 6. ročník celostátní filozofické soutěže „Nebojme se myslet!“. Cílem soutěže je podpořit rozvoj kritického myšlení studentů, tedy schopnost konstruktivního uvažování a zformulování vlastního názoru.
21.01.2016

Dva naši studenti postupují do krajského kola dějepisné olympiády!

V pondělí 18. ledna 2016 proběhlo na ZŠ Mitušova 8 okresní kolo dějepisné olympiády, do kterého se probojovalo 42 nejlepších soutěžících ze školních kol. V těch bojovalo v letošním 45. ročníku v Ostravě celkem 5025 žáků. Do krajského kola dějepisné olympiády postupuje vždy prvních pět soutěžících z okresního kola dějepisné olympiády a letos jsou mezi nimi opět naši studenti  - Matyáš Hansel a Hana Baková.
04.01.2016

Výsledky soutěže k Mezinárodnímu dni lidských práv

Dne 11. prosince proběhl na naší škole již 5. ročník soutěže k Mezinárodnímu dni lidských práv, do které se zapojili i žáci 9. tříd základních škol. Tématem letošního ročníku byla „Práva uprchlíků (právo na azyl…)“. Žáci museli připravit multimediální prezentaci na zadané téma, před tříčlennou komisí ji předvést a obhájit. Komise hodnotila kreativitu, vlastní přínos v prezentaci, aktuálnost informací, strukturu prezentace a zejména mluvený projev a úroveň vystupování.

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba