gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Staň se na den tvůrcem evropské politiky

Termín konání akce: 31.3.2016

Dne 31. března 2016 studenti ze sexty B Jan Neubauer a Matěj Prokop zvítězili v krajském kole 5. ročníku vzdělávacího projektu pro středoškoláky „Staň se na den tvůrcem evropské politiky“, který se konal v budově Magistrátu města Olomouce. Naši studenti si svým prvním místem zajistili postup do celostátního kola.

Cílem projektu je přiblížit studentům středních škol interaktivním způsobem, jak probíhá rozhodování o aktuálních tématech na vrcholné evropské úrovni. Prostřednictvím soutěžní simulace jednání Rady EU a Evropského parlamentu se účastníci stanou na jeden den evropskými politiky hájícími zájmy jednotlivých členských zemí a politických frakcí.
Účastníci formou argumentační hry získávají jedinečnou osobní zkušenost s politickým vyjednáváním a hledáním kompromisů na politické úrovni. Svými příspěvky a zapojením do diskuze mohou přímo ovlivnit podobu projednávaných legislativních aktů a prohloubit své znalosti o EU. Zároveň tak rozvíjejí své rétorické, vyjednávací a argumentační schopnosti ve společnosti spolužáků a studentů ze stejného regionu, potažmo celé České republiky. Letošním tématem bylo jednání o společné směrnici na ochranu osobních údajů.
Několik dní před konáním soutěže nám byla zaslána směrnice Evropské Unie o ochraně osobních údajů orgány činnými v trestním řízení a naším úkolem bylo upravit směrnici dle pokynů námi vybraného členského státu EU a prosadit navrhované změny v jejích jednotlivých orgánech. Každý soutěžní tým se skládal ze dvou členů: jednoho europoslance a jednoho ministra, přičemž europoslanec zastupoval svou frakci a svůj stát na půdě Evropského parlamentu a ministr obhajoval výhradně zájmy svého státu a to na půdě Rady Evropské unie. Samotná soutěž začala přednesením stanovisek našich států či frakcí a poté následovala kuloární jednání, ve kterých jsme hledali kompromis se zástupci dalších států. Poslední částí bylo představení jednotlivých úprav a hlasování o jejich schválení.

Jan Neubauer, sexta B
 

  • Publikováno: 7.4.2016

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba