gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Aktuality ve šk. roce 2013/2014

14.09.2014

Léto se španělštinou 2014

Velice rádi bychom poděkovali všem účastníkům „španělského kempu“, který proběhl ve skvělé atmosféře. Celý týden děti pracovaly s tématy Madrid, Barcelona a slavní španělští malíři, hodně sportovaly, navštívily retro výstavu nazvanou „Narodil jsem se v Československu“, připravovaly večerní táboráky, zkrátka byly skvělými společníky.
04.09.2014

Hodina pravdy na Mladé scéně

Školní divadelní soubor Blazeovaní se zúčastnil Celostátní přehlídky studentských divadel Mladá scéna Ústí nad Orlicí. Představení Hodiny pravdy se uskutečnila ve středu 25. června od 18:30 a 19:30 ve třídě orlickoústeckého gymnázia.

Hodinu pravdy, která měla premiéru již před čtyřmi lety na Dni otevřených dveří, jsme „oprášili“ pro potřeby soutěže studentských divadel. Po doporučení z valašskomeziříčského postupového kola byla zařazena do programu celostátní přehlídky mezi patnáct nejkvalitnějších inscenací této sezóny.

O tom, jak byla v Ústí naše „divadelní hospitace“ přijata, si můžete udělat představu ze záznamu diskuse o inscenaci a dvou recenzí, které byly otištěny ve festivalovém zpravodaji.
04.09.2014

Propojení teorie s praxí – prohlédli jsme si jediný kybernetický nůž v ČR

Návštěva specializovaného pracoviště FN Ostrava žákům může již za rok pomoci při volbě studijního oboru na VŠ.
27.06.2014

Katalánští studenti na výměnném pobytu na GOH

Po půl roce jsme se opět setkali se skupinou katalánských studentů a učitelů. Po krátké prohlídce Prahy jsme dorazili do Ostravy, kde jsme pro ně měli připravený program.
26.06.2014

Mezinárodní studentské semináře v Bad Marienbergu

Ve dnech 10.- 17.06.2014 se studenti VII A Jakub Demel a Erik Němčík zúčastnili mezinárodního studentského semináře pořádaného Domem Evropy v Bad Marienbergu.
Do Německa se vypravilo celkem 62 studentů ze sedmi zemí Evropy (Itálie, Švédska, Slovenska Polska, Maďarska, Německa a samozřejmě České republiky).
 
25.06.2014

Ocenili jsme politického vězně komunistického režimu

Společnost Člověk v tísni každoročně připomíná Den památky obětí komunismu - výročí popravy Milady Horákové, celorepublikovou kampaní Proti ztrátě paměti. V letošním roce jsme se zapojili do nové akce a předali jsme pamětníkovi, se kterým dlouhá léta spolupracujeme a který k nám chodí besedovat o zkušenostech s komunistickým bezprávím, pamětní medaili s nápisem „I díky Vám jsme svobodní“. Naše volba padla na pana Zdeňka Růžičku, politického vězně 50. let a člena Konfederace politických vězňů ČR. Jsme přesvědčeni o tom, že takovéto ocenění člověka, kterého totalitní režim na léta v mladém věku připravil o rodinu, přátele i možnost spokojeného života, jistě potěšilo.
25.06.2014

Anglické dopisování

Chcete si procvičit psaní v angličtině? Zkuste mailovou komunikaci se školou v zahraničí. V letošním roce se jazykové skupiny sekundy A a tercie A zaregistrovaly na výukovém portále ePals s cílem navázat emailovou komunikaci se studenty v zahraničí, procvičit si angličtinu a dozvědět se něco více o životě svých vrstevníků v cizích zemích.
23.06.2014

Dětský den

První červnové pondělí se na naší škole uskutečnil sportovní dětský den pro studenty nižšího gymnázia. Pro sportovní nadšence byly připraveny hned tři turnaje: turnaj v kopané na multifunkčním hřišti, turnaj v přehazované dvojic v tělocvičně a na venkovním hřišti pak turnaj v softbale. Pro ty, kteří neměli zrovna chuť honit se za balónem, byly připraveny zábavné soutěže na atletickém oválu. Počasí nám letos vyšlo, déšť se nedostavil, a tak mohl propuknout boj o celková umístění.
19.06.2014

Lukáš Frankl druhý v celostátním kole SOČ

Během nabitého víkendu od 13. 6. do 15. 6. 2014 proběhlo celostátní kolo Středoškolské odborné činnosti. Do daleké Plzně se jako zástupce našeho kraje vypravil student 2. A Lukáš Frankl, který před odbornou porotou prezentoval svou práci Vliv anizotropie sádrovce na rychlost průchodu ultrazvukových vln. Mezi nejlepšími studenty republiky obsadil Lukáš v oboru Geologie a geografie vynikající 2. místo. Jeho práce byla poctěna zařazením do širší nominace na účast v zahraniční soutěži a návrhem do soutěže o cenu České hlavičky – Genus „Člověk a svět kolem něj“. Kromě dalších věcných cen získal Lukáš Frankl mnoho cenných zkušeností, které jistě uplatní v dalších soutěžích.
16.06.2014

Ocenění studentů Magistrátem města Ostravy

Statutární město Ostrava ocenilo u příležitosti Dne dětí 2014 studenta Víta Pískovského ze třídy IV B předáním pamětního listu „žákovská osobnost“. Pěvecký sbor GOH za své aktivity převzal cenu „žákovský kolektiv“.
16.06.2014

Rodilý mluvčí

V průběhu letošního školního roku se v rámci spolupráce s Ostravskou univerzitou na výuce v ročnících nižšího i vyššího stupně spolupodíleli španělští lektoři.
16.06.2014

Angloamerická kuchyně očima primánů

V pondělí 9. 6. si studenti prim sladce zpříjemnili hodinu anglického jazyka a právě probíranou lekci o jídle obohatili i o kulturní rozměr. Měli za úkol vyhledat recept, připravit jej v písemné podobě pro své spolužáky, podle receptu dané jídlo zhotovit a poté se se svými kamarády ve škole o své výtvory podělit.
16.06.2014

Republikové finále ve florbale

Obrovského úspěchu dosáhlo smíšené družstvo florbalistů a florbalistek z naší školy, když postoupilo z jednoho ze šesti kvalifikačních turnajů do celostátního finále do Prahy. I ten největší optimista už by přestal po prvních dvou utkáních věřit v jakýkoli úspěch.
 
11.06.2014

Slavnostní ocenění nejúspěšnějších účastníků krajských kol vědomostních soutěží (2014)

V parném úterním odpoledni 10. 6. 2014 proběhlo na Janáčkově konzervatoři slavnostní oceňování vítězných řešitelů krajských kol olympiád v matematice, fyzice, zeměpise a českém jazyce. Předání diplomů a cen probíhá tradičně pod záštitou náměstkyně hejtmana Mgr. Věry Palkové.
11.06.2014

Evropa ve škole - úspěch Kristýny Hynkové

Kristýna Hynková ze septimy A se letos opětovně zúčastnila soutěže Evropa ve škole, ve které obsadila 1. místo. Její úspěch ocenili pořadatelé i věcným darem v podobě deskové hry Evropa – otázky a odpovědi. Vítěznou práci si můžete prohlédnout na nástěnce mezi vestibulem a jídelnou. Níže si přečtěte pocity samotné výherkyně…
10.06.2014

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení (červen 2014)

Ve čtvrtek 5. 6. jsme se naposled oficiálně sešli s našimi letošními maturanty, jejich rodiči, sourozenci, prarodiči, přáteli a dalšími hosty.
10.06.2014

VAMOS A COMER (červen 2014)

Ve středu 4. 6. 2014 jsme společně se studenty připravili již tradiční oslavu španělské a jihoamerické kuchyně nazvanou Vamos a comer.
10.06.2014

Máme krásnou novou laboratoř fyziky

V úterý 3. 6. 2014 byla na Gymnáziu Olgy Havlové po významné rekonstrukci slavnostně otevřena laboratoř fyziky. Kromě nových pomůcek, jež jsou nyní přehledně uspořádány ve zcela nových skříních, jsme tedy získali i příjemné pracovní prostředí. Podlaha laboratoře je mnohem bezpečnější, studenti mohou během práce sedět na mobilních židlích, zlepšilo se i osvětlení pracovních míst.
09.06.2014

Spouštíme konkurz na podzimní školní akademii

Na podzim letošního roku plánuje Gymnázium Olgy Havlové uspořádání další z tradičních divadelních akademií, na nichž se už řadu let podílejí naši studenti, pedagogové i absolventi . Realizační tým proto vyzývá všechny tvůrčí duše naší školy, aby se už teď před prázdninami vrhly na promýšlení aktivit, s nimiž by bylo možné na podzim vystoupit na některém z ostravských pódií.

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba