gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Ostatní aktivity - školní rok 2015/2016

29.11.2015

Aktivity Regionálního centra fyziky

Díky Nadaci Depositum Bonum se mohou na naší škole každý měsíc scházet učitelé fyziky a diskutovat o výuce, zkoušet nové experimenty a postupy do výuky. Na prvním setkání jsme si nejprve předvedli pomůcky, které je možno na školy zapůjčit. Dále jsme vyráběli jednoduché rovnoramenné váhy na pokusy do mechaniky.
26.11.2015

Vzdělávací program "Zmizelí Romové a Romové dnes" opět na naší škole

V úterý 1. prosince 2015 na naší škole proběhl vzdělávací program o romském holocaustu, který již po několik let připravují dějepisci našeho gymnázia ve spolupráci s organizací Živá paměť, Muzeem romské kultury v Brně a s podporou MŠMT.
 
26.11.2015

XI. ročník Příběhů bezpráví o roce 1968 s Luďkem Eliášem

Ve středu 25. listopadu 2015 se u nás na škole uskutečnil již XI. ročník Příběhů bezpráví, které tradičně naše dějepravná komise organizuje v rámci partnerství s Člověkem v tísni. Akce byla letos zaměřena na okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968, její součástí byla projekce dokumentárních filmů, dobových fotografií z Ostravy, vyprávění pamětníka Luďka Eliáše a beseda s ním. 
21.11.2015

Kongres středních škol s naší účastí

Dne 26. října 2015 se naši studenti zúčastnili již dvanáctého ročníku kongresu pro střední školy, tentokrát s tématem „Život člověka v aktuálních podmínkách“.
20.11.2015

Připomínka Dne boje za svobodu a demokracii

18. listopadu 2015 již tradičně uspořádala Konfederace politických vězňů České republiky, pobočka Ostrava, ve spolupráci s Občanským sdružením PANT pod záštitou statutárního města Ostravy v 15.30 Slavnostní setkání u pamětní desky obětem zla k uctění památky Dne boje za svobodu a demokracii.
20.11.2015

Seminaristé z dějepisu testovali on-line výukovou platformu s příběhy pamětníků

Studenti 3. ročníku a septim se spolu se svými pedagogy podíleli v listopadu na testování a vývoji on-line výukové platformy „Nucená práce 1939-1945. Příběhy pamětníků ve výuce“. Naše gymnázium bylo spolu s pražským gymnáziem PORG dvěma pilotními školami projektu Živé paměti, o.p.s. a Centra pro digitální systémy Svobodné univerzity v Berlíně, který podpořila nadace „Připomínka, odpovědnost a budoucnost“ (EVZ).
20.11.2015

Kdo jsou a odkud k nám přicházejí uprchlíci?

 Ve středu 18. listopadu navštívili studenti 1.C a 3.A výjimečnou přednášku novinářky Markéty Kutilové na aktuální téma: Kdo jsou a odkud k nám přicházejí uprchlíci? Akci připravilo občanské sdružení PANT.    
18.11.2015

Zájezd do Paříže 2015

Díky projektu Rozvoj kompetencí na GOH financovaného z prostředků Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Výzvy 56) se mohla dvacetičlenná skupina studentů z naší školy ze tříd sexty A a tercie B v doprovodu paní profesorky Trojek a Mariánkové poznat krásy Paříže – hlavního města Francie.
18.11.2015

Týden s francouzskou stážistkou

Dne 15. října naše gymnázium opět po roce přivítalo stážistku z Angers, která studuje vysokou školu pedagogickou se zaměřením na první stupeň. Tato stáž je organizována Katedrou francouzského jazyka Univerzity Karlovy a jejím cílem je seznámit francouzské studenty s českým školským systémem.
14.11.2015

Přednáška držitele Nobelovy ceny

V úterý 20. října navštívili studenti fyzikálních seminářů zajímavou přednášku profesora Jeroma Issaca Friedmana z Massachusettské univerzity, držitele Nobelovy ceny za fyziku v oblasti kvantové fyziky.
11.11.2015

Regionální centrum fyziky (listopad 2015)

Dolní Vítkovice, 15:30 - 18:00 hodin
11.11.2015

Studenti projektu Erasmus+ vycestovali počtvrté

Další, v pořadí již čtvrtá mobilita mezinárodního projektu Erasmus+se uskutečnila ve dnech 18. - 24. října 2015. Tentokrát cesta vedla na Slovensko, kde jsme týden byli hosty prešovské Základní školy Sibírská.
11.11.2015

Představení MARTIN LUTHER KING v anglickém originále v Ostravě

V pátek 23. 10. 2015 navštívili studenti Gymnázia Olgy Havlové další představení profesionálního anglického divadla English Theatre Group.

V anglickém originále zhlédli tentokrát drama Martin Luther King inspirované životem a prací významného černošského stoupence a iniciátora boje za lidská práva, demokracii a rovnoprávnost.
 
08.11.2015

Keramická dílna na Gyohavl

Ve čtvrtek 22. října se v prostorách učebny výtvarné výchovy uskutečnila keramická dílna, do níž byli zapojeni mladí lidé s handicapem. S těmi někteří studenti naší školy spolupracují v rámci projektu Erasmus+ .
08.11.2015

Projekt Edison (AIESEC) na naší škole (září/říjen)

V týdnu od 27. 09. – 2. 10. 2015 se na našem gymnáziu uskutečnil již po několikáté projekt AIESEC. I letos k nám dorazili stážisté z různých koutů světa. Kromě studentů z evropských států, jako jsou Řecko a Rumunsko, nás navštívili stážisté z Gruzie, Albánie, Pakistánu, Thajska, Kolumbie a Brazílie.
08.11.2015

Stavby budoucnosti

V pátek 23. 10. 2015 se ve Světě techniky v Ostravě-Vítkovicích uskutečnilo předávání diplomů za projekt Stavby budoucnosti, kterého se zúčastnil i tým našeho gymnázia. Všichni zúčastnění studenti měli možnost se opět podívat na všechny soutěžní modely, popř. si také vyzkoušet různé pokusy s termokamerou, seismometrem apod.
08.11.2015

A ještě jedno ocenění pro eTwinningový projekt

Jako ocenění naší práce na eTwinningovém projektu „SUPER EUROCOUPLE AND EURORGANISATION“ byl naší škole udělen evropský certifikát kvality (European Quality Label).

Toto ocenění je důkazem toho, že práce studentů, učitelů a celé školy odpovídá vysokým evropským měřítkům. Tohoto ocenění si velmi ceníme. Jolana Strýčková a francouzská skupina sexty A
28.10.2015

Národní cena pro náš eTwinningový projekt

V průběhu minulého školního roku třída sexta A pracovala spolu s žáky z Francie, Itálie a Polska na eTwinningovém projektu s názvem „Super Eurocouple and Euroorganization“.

Cílem projektu bylo vytvořit dvojici evropských superhrdinů, kteří pomohou řešit problémy současné Evropy.
 

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba