gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Aktuality ve šk. roce 2014/2015

29.09.2014

Přednáška o proudění tekutin pro fyzikální seminář

Ve středu 24. 9. 2014 se studenti fyzikálního semináře ze tříd VIIA, VIIB a 3. A zúčastnili přednášky s názvem Vybrané kapitoly z proudění tekutin a jeho aplikace v praxi. Přednášejícím byl Doc. Ing. Petr Semerák, Ph.D. z katedry fyziky stavební fakulty ČVUT v Praze.
29.09.2014

Charitativní akce "Srdíčkový den" (září 2014)

Dne 22. září 2014 se studenti naší školy zúčastnili charitativní sbírky „Srdíčkový den“, akce občanského sdružení Život dětem. Jednalo se o prodej magnetek, plastových srdíček a čtyřlístků v ceně 30 a 35,- Kč.
24.09.2014

Atletický pohár CORNY 2014

Dne 18. září se naše škola zúčastnila již tradičního Středoškolského atletického poháru CORNY. Účast v okresním kole, které proběhlo na atletickém stadionu Sareza v Ostravě-Zábřehu, byla vysoká – 14 chlapeckých a 10 dívčích družstev!
19.09.2014

Poznávací zájezd do Velké Británie

K velké radosti všech zúčastněných započalo 90 studentů Gymnázia Olgy Havlové školní rok 2014/2015 netradičně. Na 7 dní opustili své rodiče, sourozence i školní lavice, do kterých sotva zasedli, a trávili čas putováním za poznáním země, jejíž jazyk studují.
19.09.2014

Gymnázium Olgy Havlové přípravným centrem mezinárodních jazykových zkoušek z jazyka anglického

Již dva roky se v semináři anglického jazyka naši studenti připravují k mezinárodním jazykovým zkouškám z anglického jazyka The First Certificate of English. V tomto období zkoušku úspěšně složilo celkem 34 našich studentů, z nichž 5 konalo zkoušku o stupeň vyšší a získali certifikát The Certificate of Advanced English.
17.09.2014

Benefiční koncerty pro dětskou hemato-onkologii Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba

Pěvecký sbor GOH již čtvrtým rokem spoluúčinkuje s ostravským heligonistou Václavem Fajfrem na benefičních koncertech. Výtěžek vstupného, stejně jako finanční dary, jsou předány vedení FNO a jsou využity pro dětské pacienty hemato-onkologického oddělení.
16.09.2014

Adaptační kurz 2014

Jako každým rokem začal i letošní školní rok nově příchozím studentům pobytem na adaptačním kurzu v Beskydech, tentokrát se konal v zařízení Skipark Grúň na Starých Hamrech. Zúčastnilo se jej 64 studentů prim a 28 studentů prvního ročníku a probíhal ve dvou termínech – pro primy od 1. 9. do 3. 9., pro první ročník od 3. 9. do 5. 9.
16.09.2014

Slavnostní příjímání ke studiu 2014

Naši noví studenti prim a 1. ročníku, jejich rodiče, sourozenci a další hosté přijali naše pozvání a 9. září se sešli ve školní jídelně, aby se zúčastnili tradičního pasování našich nováčků do stavu studentského. 
15.09.2014

Kulturně-historická exkurze maturitních ročníků do Prahy

Ve dnech 10. - 12. září 2014 navštívily naše dvě maturitní třídy 4. A a VIII B hlavní město Prahu. Jedná se o letitou, tradiční akci naší školy, zaměřující se na českou historii a kulturu. 
11.09.2014

Explore Your Future

Vysokoškoláci pomáhají středoškolákům připravit se na rozhodující volbu jejich života. Na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě- Porubě proběhl v úterý 9. září mezi 8. a 14. hodinou první ročník zajímavé akce, kterou v rámci svých dobrovolnických aktivit připravili absolventi naší školy pro své mladší spolužáky – studenty maturitního ročníku.
09.09.2014

Zapojte se do dějepisné soutěže Šumná Ostrava!

Oznamujeme všem milovníkům dějepravy, že je tu po roce opět tradiční historická soutěž organizovaná našimi kolegy z Wichterlova gymnázia a podpořená statutárním městem Ostravou. Její autoři připravili pro ty z Vás, kterým dějepisné učebnice nedostačují a chtějí se dozvědět více, již 7. ročník  tohoto historického klání.
07.09.2014

Poprvé na naší škole - absolventi pro studenty

Letos poprvé se uskuteční na naší škole přednáškový den, který povedou absolventi naší školy. Workshopy vysokoškoláků pro studenty oktáv a 4.ročníku proběhnou již v úterý 9. 9. 2014.
07.09.2014

Obyčejní lidé v neobyčejných časech - nová výstava na naší škole

V galerijní chodbě si můžete povšimnout nové výstavy s historickou tematikou, kterou jsme si zapůjčili od sdružení Respekt a tolerance. Je zasvěcena osudům židovských obyvatel Šumperska za války a holocaustu, dotýká se také příběhů těch, kteří se snažili lidem určeným k transportům, táborům a smrti nabídnout v kritické životní situaci pomoc.
29.08.2014

Schůzka účastníků zájezdu do Anglie a pokyny k odjezdu

Vážení účastníci zájezdu do Anglie,

dostavte se prosím na schůzku dne 1. 9. 2014 v 9.45 do učebny č. 11 (ubytovaní v Londýně a Stratfordu) a č. 10 (ubytovaní v Oxfordu).

Vaše účast je povinná, protože budete poučeni o bezpečnosti a chování během zájezdu.
 
25.08.2014

Prázdninová rekonstrukce školní kuchyně aneb Dobrodružství s dobrým koncem

Milí studenti, vážení rodiče,

přes prázdniny se ve škole jako obvykle pilně pracovalo, abyste v září vstoupili do školy zase o trochu hezčí, zase o trochu lépe vybavené, zase o trochu modernější.

Letos jsme nejvíce sil upřeli směrem ke školní kuchyni. Naplánovali jsme velkou rekonstrukci zařízení, která byla po letech užívání zastaralá a nefunkční až havarijní. Za velké finanční podpory Moravskoslezského kraje jsme se pustili do rekonstrukce s rozpočtem za asi 1 740 000 Kč!
25.08.2014

Informace pro strávníky

Z důvodu dokončovacích prací na rekonstrukci školní kuchyně začneme vařit až ve čtvrtek 4. září.

Za způsobené komplikace se omlouváme a děkujeme za pochopení! 

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba