gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Středoškolská odborná činnost

Každoročně se naši studenti účastní soutěže ve středoškolské odborné činnosti (SOČ), kterou vyhlašuje MŠMT. Soutěž slouží k prohlubování a rozšiřování odborných vědomostí a dovedností žáků všech středních škol v republice. Spočívá ve vytvoření a následném obhájení práce ve zvoleném oboru před odbornou porotou nejprve ve školním, krajském a poté v celostátním kole. Soutěž se vyhlašuje ve všech přírodovědných, technických i humanitních oborech, např. v matematice, informatice, biologii, ekologii, strojírenství, architektuře, historii, psychologii, politologii atd. Smyslem práce je něco „objevit“, prozkoumat, vypozorovat, vytvořit či zkonstruovat a následně sepsat do publikovatelné podoby.

Naši studenti jsou v této soutěži každoročně úspěšní v krajském a mnohdy i celostátním kole. K největším úspěchům patří:

 • desáté místo v celostátním kole v roce 2020 získal Vladan Vítek v oboru ochrana a tvorba životního prostředí
 • šesté místo v celostátním kole v roce 2019 získala Kateřina Kopecká v oboru biologie
 • sedmé místo v celostátním kole v roce 2019 získal Vilém Honysz v oboru filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory
 • jedenácté místo v celostátním kole v roce 2019 získala Petra Plonková v oboru zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
 • osmé místo v celostátním kole v roce 2017 získali Matěj Prokop a Jan Neubauer v oboru filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory
 • šesté místo v celostátním kole v roce 2016 získala Martina Šarmanová v oboru matematika a statistika
 • osmé místo v celostátním kole v roce 2016 získali Vojtěch Ovčačík a Tomáš Twardzik v oboru fyzika
 • druhé místo v celostátním kole v roce 2014 získal Lukáš Frankl v oboru geologie a geografie
 • páté místo v celostátním kole v roce 2015 získal Lukáš Frankl v oboru geologie a geografie
 • třetí místo v celostátním kole v roce 2011 získala Barbora Čechová v oboru pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času. Bára byla také navržena na cenu České učené společnosti.
 • druhé místo Martiny Benešové v celostátním kole v roce 2005 s prací Petřkovická a Hančova hůrka - významné mineralogické lokality v Pobeskydí
 • první místo Otty Golda v celostátním kole v roce 2003 s prací Zakládáme středoškolský časopis
 • druhé místo Petra Hýla v celostátním kole v roce 1993 s prací Architektonický a stavební vývoj hradu Helfštýna


Věříme, že se i současní studenti úspěšně zapojí do této prestižní soutěže, která má pokračování také v mezinárodních soutěžích. 

 

28.06.2021

Máme celostátního vítěze SOČ

O víkendu 12.–13.6. proběhlo celostátní kolo Středoškolské odborné činnosti. Stejně jako všechna předchozí kola se i toto uskutečnilo díky moderním technologiím online. Naše škola v něm měla hned 4 soutěžící, a to v oborech Ochrana a tvorba životního prostředí, Stavebnictví, architektura a design interiérů, Teorie kultury, umění a umělecké tvorby a Informatika.
24.05.2021

Úspěchy 43. ročníku Středoškolské odborné činnosti

I přes veškeré nástrahy online studia se na naší škole našly studentky, které se pustily do činnosti, která převyšovala jejich běžné školní povinnosti, a sice do středoškolské odborné činnosti. Jednalo se o osm studentek z obou septim a čtvrtého ročníku. Zastoupení oborů bylo velmi pestré, od technických oborů přes přírodovědné až ke společenskovědním. Stejně jako v minulém ročníku museli soutěžící kromě své práce nahrát do systému SOČ také prezentační video. Školní kolo proběhlo 26. března.
30.06.2020

42. ročník Středoškolské odborné činnosti

Letošní 42. ročník SOČ byl stejně jako většina soutěží poznamenán koronavirovou krizí. V jednu chvíli hrozilo, že i tato prestižní středoškolská soutěž bude pro letošní rok zrušena, nicméně se našla skupina nadšenců, která přišla s heslem „Sočka jede dál“. Vznikla tak varianta soutěže, kdy se vše odehrávalo prostřednictvím digitálních technologií. Nejprve bylo třeba začít znovu spustit školní kola. Soutěžící museli nahrát své práce do systému SOČ, ale nově byla zavedena podmínka pro autory připravit a k práci SOČ připojit prezentační video. Školní kolo se odehrálo 22. 4. 2020. I přes náročnější přihlašovací podmínky se do soutěže zapojily 3 dvojice a 5 jednotlivců.
21.06.2019

Celostátní přehlídka SOČ

Ve dnech 14.–16. června 2019 se naši dva studenti septimy A – Vilém Honysz, Petra Plonková, a dnes již bývalá studentka 4. C Kateřina Kopecká – vydali na svou obhajobu práce SOČ v rámci celostátního kola, které letos probíhalo v Moravskoslezském kraji na Mendelově gymnáziu v Opavě.
03.06.2019

Hned tři soutěžící v celostátním kole SOČ

V pátek 10. května proběhlo na VŠB-TUO krajské kolo Středoškolské odborné činnosti. Naše škola měla zastoupení hned v několika oborech – fyzice, chemii, biologii, geologii, zdravotnictví, zemědělství, dopravě, tvorbě učebních pomůcek, informatice a společenskovědních oborech. Bohužel se tento termín kryl s některými dalšími aktivitami našich studentů, takže na svou prezentaci před odbornou porotu nedorazili všichni soutěžící, kteří postoupili z okresního kola.
13.05.2019

Okresní kolo SOČ (duben 2019)

V úterý 16. dubna 2019 proběhlo na Střední průmyslové škole chemické akademika Heyrovského v Ostravě-Zábřehu okresní kolo SOČ. Naši školu reprezentovali 2 jednotlivci a 4 dvojice, kteří obhajovali své práce před komisemi rozdělenými dle soutěžních oborů. Je třeba říct, že celkově jsme měli v okresním kole ještě větší zastoupení, ale z důvodu souběhu několika akcí v jednom termínu se 6 jednotlivců a 3 dvojice zúčastnili okresního kola v okrese Opava a Nový Jičín.
17.04.2019

Školní kolo SOČ (březen 2019)

Ve středu 20. března proběhlo na naší škole školní kolo 41. ročníku středoškolské odborné činnosti (SOČ). Přehlídky se zúčastnili studenti vyššího gymnázia, kteří prezentovali své práce z nejrůznějších oborů. Letošní ročník byl výjimečný počtem soutěžních prací, které se rozhodli prezentovat zejména studenti septimy A. Celkem soutěžilo 10 jednotlivců a 7 dvojic, z nichž každý měl možnost prezentovat svou práci pomocí multimediální techniky a následně obhájit před hodnotící porotou výsledky, ke kterým během středoškolské odborné činnosti dospěl.
16.05.2018

Naši studenti v krajském kole SOČ

Ve středu 9. května 2018 proběhlo na VŠB-TUO krajské kolo SOČ. Naše škola měla zastoupení v pěti oborech – biologii; fyzice; chemii; tvorbě učebních pomůcek, didaktické technologii; a v oboru pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času. Naši studenti se této soutěže pravidelně účastní a dosahují výborných umístění.
13.05.2018

Úspěchy našich studentů v okresním kole SOČ

Ve čtvrtek 19. dubna 2018 proběhlo na Střední průmyslové škole chemické akademika Heyrovského v Ostravě-Zábřehu okresní kolo SOČ. Naši školu reprezentovalo 6 jednotlivců, kteří obhajovali své práce před třemi komisemi rozdělenými dle soutěžních oborů.
18.04.2018

Školní kolo SOČ 2018

V úterý 27. března 2018 proběhlo na naší škole školní kolo jubilejního 40. ročníku Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Přehlídky se zúčastnili studenti vyššího gymnázia, kteří prezentovali své práce z nejrůznějších oborů, letos převážně přírodovědných. Celkem soutěžilo 7 jednotlivců, každý měl možnost prezentovat svou práci pomocí multimediální techniky a následně obhájit před hodnotící porotou výsledky, ke kterým během středoškolské odborné činnosti dospěl.
22.06.2017

Celostátní přehlídka SOČ V Boskovicích

39. ročníku soutěže Středoškolské odborné činnosti se letos zúčastnilo 1 479 studentů středních škol a gymnázií, z nichž se 288 probojovalo do celostátního kola.
24.05.2017

Postupujeme do celostátního kola SOČ!

Ve čtvrtek 11. května 2017 proběhlo na VŠB-TUO krajské kolo SOČ. Naše škola měla zastoupení ve čtyřech oborech – informatice; fyzice; teorii kultury, umění a umělecké tvorby; a v oboru filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory. Naši studenti se této soutěže pravidelně účastní a dosahují výborných umístění. V letošním ročníku se po delší době podařilo uspět studentům společenskovědních oborů, když do celostátního kola, které se letos uskuteční v Boskovicích ve dnech 16.–18. června, postoupila z prvního místa práce Matěje Prokopa a Jana Neubauera.
04.05.2017

Okresní kolo SOČ 2017

V úterý 25. dubna 2017 proběhlo na Střední průmyslové škole chemické akademika Heyrovského v Ostravě-Zábřehu okresní kolo SOČ. Naši školu reprezentovaly 3 dvojice a 8 jednotlivců, kteří obhajovali své práce před třemi komisemi rozdělenými dle soutěžních oborů.
13.04.2017

Školní kolo 39. ročníku Středoškolské odborné činnosti

Ve čtvrtek 30. března 2017 proběhlo na naší škole školní kolo 39. ročníku Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Přehlídky se zúčastnili studenti vyššího gymnázia, kteří prezentovali své práce z nejrůznějších humanitních a přírodovědných oborů. Celkem soutěžily 3 dvojice a 8 jednotlivců, každý měl možnost prezentovat svou práci pomocí multimediální techniky a následně obhájit před hodnotící porotou výsledky, ke kterým během středoškolské odborné činnosti dospěl.
28.06.2016

Celostátní přehlídka SOČ v Hradci Králové

Celostátní přehlídky soutěže Středoškolské odborné činnosti se letos zúčastnilo 1 533 studentů středních škol a gymnázií, z nichž se 284 probojovalo do celostátního kola. Naši školu reprezentovali Martina Šarmanová ze septimy A a dvojice spoluautorů Vojtěch Ovčačík a Tomáš Twardzik rovněž ze septimy A.
30.05.2016

Postup do celostátního kola SOČ

Ve čtvrtek 12. května 2016 proběhlo na VŠB-TUO krajské kolo SOČ, v němž reprezentovalo naši školu v různých oborech šest studentů vyššího gymnázia. Naši studenti jsou v této soutěži každoročně úspěšní, což se potvrdilo i letos, když z krajského do celostátního kola postoupily z 1. místa práce v oboru fyzika a matematika a statistika.
20.04.2016

Úspěchy v okresním kole SOČ 2016

Okresní kolo SOČ proběhlo dne 14. 4. 2016 na SPŠ akad. Heyrovského a Gymnáziu v Ostravě-Zábřehu.
24.03.2016

Školní kolo 38. ročníku Středoškolské odborné činnosti

Ve čtvrtek 17. března 2016 proběhlo na naší škole školní kolo 38. ročníku Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Přehlídky se zúčastnili studenti vyššího gymnázia, kteří prezentovali své práce z nejrůznějších humanitních a přírodovědných oborů. Celkem soutěžily 3 dvojice a 5 jednotlivců, každý měl možnost prezentovat svou práci pomocí multimediální techniky a následně obhájit před hodnotící porotou výsledky, ke kterým během jejího vypracování dospěl.
18.05.2015

NAŠI STUDENTI USPĚLI I V KRAJSKÉM KOLE SOČ!

V úterý 12. 5. 2015 proběhlo na VŠB TU v Ostravě-Porubě krajské kolo 37. ročníku SOČ.
25.04.2015

Na okresním kole SOČ jsme slavili úspěchy

Dne 4. dubna se na Střední průmyslové škole chemické akademika Heyrovského konalo okresní kolo soutěže Středoškolské odborné činnosti.

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba