gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Školní kolo 38. ročníku Středoškolské odborné činnosti

Termín konání akce: 17.3.2016

Ve čtvrtek 17. března 2016 proběhlo na naší škole školní kolo 38. ročníku Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Přehlídky se zúčastnili studenti vyššího gymnázia, kteří prezentovali své práce z nejrůznějších humanitních a přírodovědných oborů. Celkem soutěžily 3 dvojice a 5 jednotlivců, každý měl možnost prezentovat svou práci pomocí multimediální techniky a následně obhájit před hodnotící porotou výsledky, ke kterým během jejího vypracování dospěl.

A zde jsou vítězové:
V soutěžním oboru matematika a statistika se na 1. místě umístila Martina Šarmanová ze septimy A se svou prací Konvexní obálky konečných množin bodů ve 2D.
Vojtěch Ovčačík a Tomáš Twardzik ze septimy A obsadili 1. místo v oboru fyzika s prací  Pyrolýzní zpracování odpadního materiálu.
V oboru biologie vybojoval první místo tým ve složení Alena Závadová, Kristýna Schwarzerová s prací Využití fotografií pro nepřímé měření morfologických znaků gekončíků a 2. místo obsadila dvojice Nikola Urbanová a Daniela Švrčková z druhé C s prací Voda pro život.
Ota Michálek z první C zvítězil s prací Testování krokoměrů na chytrých telefonech v oboru tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie.
V oboru ekonomika a řízení se na 1. místě umístil Jakub Tabášek ze sexty B s prací Hospodářství Saúdské Arábie.
Zuzana Hudcová ze třetí A obsadila 1. místo v oboru pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času se svou prací Tváře stáří.
V oboru filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory bylo uděleno 1. místo Janu Neubauerovi ze sexty B za práci Migrační krize.

Soutěžící postoupili do okresního kola SOČ, které se bude konat 14. dubna 2016 v prostorách Střední průmyslové školy chemické akademika Heyrovského v Ostravě-Zábřehu a Střední průmyslové školy stavební rovněž v Ostravě- Zábřehu.

Všem účastníkům SOČ blahopřeji a zárověň jim přeji chuť rozšiřovat a prohlubovat své odborné i komunikační znalosti, dovednosti či zkušenosti také v dalších ročnících Středoškolské odborné činnosti.              

Kateřina Trojek

  • Publikováno: 24.3.2016

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba