gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Aktuality ve šk. roce 2016/2017

31.05.2017

Konkurz na Divadelní akademii GOH 2017

VELEDŮLEŽITÁ ZPRÁVA PRO VŠECHNY ZÁJEMCE O ÚČAST NA DIVADELNÍ AKADEMII GOH 2017 !!! Ve čtvrtek 1. června 2017 po šesté vyučovací hodině (ve 13:45) na učebně č. 49 proběhne schůzka všech studentů, kteří mají zájem podílet se aktivně na přípravě Divadelní akademie GOH 2017.  Tato velkolepá show se uskuteční začátkem listopadu 2017 v Kulturním domě Akord při příležitosti oslav 45. výročí založení našeho gymnázia. Srdečně vítáme všechny, kdo se chtějí jakýmkoli tvůrčím způsobem podílet na programu chystané akademie. Hledáme autory divadelních skečů, herce, zpěváky, hudebníky všeho druhu, kapely, tanečníky, mimy, akrobaty, recitátory, kultivované šašky... no zkrátka kohokoli, kdo najde chuť a odvahu předvést se na divadelním jevišti a užít si tuhle nezapomenutelnou zábavu společně s námi! Vyšlete prosím na schůzku alespoň jednoho zástupce (pokud jde o kolektivní číslo), který nám ve stručnosti sdělí, jaká je vaše představa o vystoupení. Těšíme se na vás! Lukáš Bárta za realizační tým akademie  
24.05.2017

Mladý „zastupitel“ pojede do Štrasburku!

Dne 4. 5. se naši studenti (Jan Neubauer ze septimy B, Michal Čížek z kvinty B a Vilém Honysz z kvinty A) zúčastnili simulace zasedání Zastupitelstva města Ostravy, která se věnovala často opomíjené tématice regionální politiky. Student Jan Neubauer byl za svou aktivní účast odměněn třídenním zájezdem do Štrasburku.
24.05.2017

Postupujeme do celostátního kola SOČ!

Ve čtvrtek 11. května 2017 proběhlo na VŠB-TUO krajské kolo SOČ. Naše škola měla zastoupení ve čtyřech oborech – informatice; fyzice; teorii kultury, umění a umělecké tvorby; a v oboru filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory. Naši studenti se této soutěže pravidelně účastní a dosahují výborných umístění. V letošním ročníku se po delší době podařilo uspět studentům společenskovědních oborů, když do celostátního kola, které se letos uskuteční v Boskovicích ve dnech 16.–18. června, postoupila z prvního místa práce Matěje Prokopa a Jana Neubauera.
23.05.2017

Celostátní kolo geologické olympiády

Vladan Vítek se stal úspěšným řešitelem celostátního kola geologické olympiády, od umístění na pátém místě jej dělily pouhé dva body, v konečném součtu se tak umístil na pěkném devátém místě.
21.05.2017

Podpořte grafikou 45. výročí GOH

Milí žáci GOH,

za sekci ICT vyhlašujeme soutěž „Podpořte grafikou 45. výročí Gymnázia Olgy Havlové“.
 
21.05.2017

Školení první pomoci

Na přelomu dubna a května absolvovali studenti obou tercií školení první pomoci. Školit je přijeli studenti Ostravské univerzity, oboru všeobecná sestra, kteří si pod záštitou lékařské fakulty vytvořili projekt „I ty můžeš zachránit“.
21.05.2017

Velký úspěch Kateřiny Kopecké v soutěži Matematická olympiáda

V letošním školním roce se konal již 66. ročník matematické olympiády, které jsem se opět zúčastnila.
21.05.2017

Naši studenti opět bodovali ve fyzikální olympiádě

V průběhu měsíce dubna proběhla krajská kola fyzikální olympiády kategorií B, C a D. V letošním roce se do krajských kol probojovalo celkem 12 studentů prvních, druhých a třetích ročníků.
21.05.2017

Prima u nás peče a hoduje

V rámci tématu FOOD ve výuce anglického jazyka se studenti nejprve inspirovali tzv. video receptem Jamieho Olivera, který připravoval palačinky, načež se v týmech s chutí pustili do přípravy anglických a amerických specialit a hlavně jejich receptů v anglickém jazyce.
21.05.2017

Český den proti rakovině 2017

Ve středu 10. května se studenti naší školy zúčastnili charitativní celonárodní sbírky Ligy proti rakovině Praha „Český den proti rakovině“. Veřejná sbírka letos, stejně jako v minulých letech, sloužila kromě výběru finančních prostředků na projekty Ligy také k upozornění veřejnosti na prevenci onkologických onemocnění. Proto ke každé kytičce obdržel dárce i informativní letáček.
20.05.2017

Exkurze do okolí rybníka Štěpán

Ráno dne 2. 5. se třídy druhého ročníku sešly v Martinově. Čekala nás exkurze do okolí rybníka Štěpán. Počasí sice nevypadalo příliš příznivě, ale i tak jsme si výpravu do krásné přírody chráněné krajinné oblasti všichni užili. Výklad paní profesorky byl velmi zajímavý a dozvěděli jsme se plno nových informací o rostlinách a živočiších obývajících přírodní rezervaci. Dalekohledem jsme mohli pozorovat různé druhy ptáků, například lysky, labutě či racky, tedy zástupce třídy, která je zde mezi živočichy vůbec nejvíce zastoupená. Na krajích lesa, březích rybníku a vedle pěšinek se vyjímala spousta druhů rozkvetlých jarních květin, které jsme společnými silami dokázali pojmenovat.
17.05.2017

Výsledky okresního kola Pythagoriády

Dne 15. května 2017  se na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě-Porubě konal 40. ročník okresního kola matematické soutěže Pythagoriády Soutěžili žáci 5., 6., 7. a 8. tříd ZŠ a příslušných ročníků víceletých gymnázií.
15.05.2017

Gabriela Jochcová zvládla 219 úhozů za minutu

Ve dnech 17. dubna až 9. května 2017 probíhala mezinárodní internetová soutěž INTERSTENO 2017. Této soutěže se již několik let účastní nejlepší žáci, kteří chodí do Kroužku psaní na klávesnici všemi deseti.
14.05.2017

Přírodní zahrada na Gymnáziu Olgy Havlové

Harmonogram projektu: září 2016 - červen 2017 Peněžní prostředky byly získány z rozpočtu Moravskoslezského kraje z Dotačního programu Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2016/2017. Celková plánovaná výše uznatelných nákladů činí 50 000 Kč. Moravskoslezským krajem nám byla přidělena dotace v požadované výši 36 000 Kč (72 % nákladů), zbylých 28 % nákladů je hrazeno z vlastních zdrojů školy.
11.05.2017

Podpora talentovaných žáků na Gymnáziu Olgy Havlové

Harmonogram projektu: leden 2017 - březen 2018 s výjimkou letních prázdnin 2017 Peněžní prostředky jsme čerpali z rozpočtu statutárního města Ostravy, z Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd na území SMO pro rok 2017 a 1. čtvrtletí 2018.  
10.05.2017

Dějepisná exkurze do archeoparku v Chotěbuzi

V úterý 2. května 2017 se zúčastnili žáci sekundy A a B historické exkurze do Archeoparku v Chotěbuzi. Archeopark Chotěbuz se nachází v archeologické lokalitě, která je součásti obce Chotěbuz-Podobora v Moravskoslezském kraji. Jde o jednu z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek jak Těšínského Slezska, tak České republiky vůbec. Archeopark se rozprostírá tam, kde dříve bývalo opevněné hradisko (z doby ještě před příchodem Slovanů), pod kterým protékala řeka Olše, a je rekonstrukcí slovanského sídliště z období od 8. do 11. století.
09.05.2017

Geologické kladívko

V pátek 28. 4. jsme se v areálu geologického pavilonu prof. F. Pošepného na VŠB zúčastnili soutěže Geologické kladívko.
09.05.2017

Jsme mistry republiky v badmintonu SŠ!

Družstvo našich badmintonistů ve složení Marika Davidová, Hana Otisková, Jan Slíva a Ondřej Závodný se stalo historicky prvním mistrem republiky v badmintonu SŠ. 

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba