gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Aktuality ve šk. roce 2016/2017

10.12.2016

Upozornění pro strávníky - odhlášky obědů na konci roku

Poslední plánované odhlášky týkající se měsíce PROSINCE 2016 budou přijímány
ve čtvrtek 15. 12. 2016 do 12,00 hodin!!!

Po tomto termínu bude zablokován objednávkový terminál v jídelně i na internetu.

Na pozdější požadavky nebude brán zřetel!!!

Důvodem je vyrovnání finančního limitu na konci kalendářního roku 2016.
V případě nemoci je nutno stravné odhlásit telefonicky na č. 595 693 843 nebo 733 598 469 dle provozního řádu školní jídelny. Děkujeme za pochopení Hana Luzarová, vedoucí školní jídelny
08.12.2016

Maraton psaní dopisů 2016

Ve středu 7. prosince 2016 proběhla na naší škole již tradiční kampaň na podporu nespravedlivě vězněných, pronásledovaných nebo utlačovaných lidí pod názvem Maraton psaní dopisů. Jedná se o akci, kterou organizuje mezinárodní hnutí Amnesty International. Cílem je společně napsat a poslat co nejvíce dopisů s výzvami vládám či úřadům příslušných zemí, a upozornit tak na porušování práv konkrétních lidí.
08.12.2016

Přednáška o vývojové psychologii

Ve středu 30. listopadu 2016 se studenti společenskovědního semináře ze septim a třetího ročníku zúčastnili přednášky na téma Vývojová psychologie, kterou přišel odprezentovat MUDr. Zdeněk Novotný, ředitel dětského centra Domeček v Ostravě-Zábřehu.
08.12.2016

Normální autistický film

V pátek 25. listopadu 2016 se studenti tercie A a B vydali do Minikino kavárny v centru Ostravy, aby zhlédli film s názvem Normální autistický film.
07.12.2016

7. ročník soutěžní Ekokonference

V pondělí 5. 12. proběhl na naší škole již sedmý ročník soutěžní Ekokonference pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Letošní téma bylo věnováno ovzduší a dopravě, jejich vlivu na životní prostředí našeho regionu.
07.12.2016

Pozvánka na studentské divadelní představení

Gymnázium Olgy Havlové ve spolupráci s Domino Project Brno Vás tímto co nejsrdečněji zve na studentské školní divadelní představení v angličtině

THE SWEET SIXTIES
(Sladká šedesátá léta)
07.12.2016

Advent plný křídlení

„Domnívám se, že naším největším bohatstvím je lidskost. Silní a moudří jsme jedině tehdy, když činíme dobro.“ Vasilij Makarovič Šukšin 
07.12.2016

Holubica Nohavica

Může člověk na vozíku tančit? Může!

Může tančit ve světlech reflektorů přeplněnému sálu Domu kultury města Ostravy? Může!

Může jim k tomu zpívat Jarek Nohavica? Může! 
05.12.2016

Rodilé mluvčí ze Španělska

Díky spolupráce s Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity nám minulý týden začaly s výukou pomáhat María, Alba a Covadonga - studentky posledního ročníku vysoké školy z Ovieda, severu Španělska. Na práci v naší škole se velmi těší a my doufáme, že spolupráce s nimi bude stejně úspěšná jako se všemi předchozími lektory. Vedoucí PK ŠJ
05.12.2016

Famózní úspěch našich studentů v Aréně

Na letošním 23. ročníku mezigymnaziální recitační soutěže Aréna plná krásných slov se našim studentům neobyčejně dařilo.
02.12.2016

Studentská konference o životních volbách ve zlomových okamžicích dějin 20. století

Naše gymnázium uspořádalo ve dnech 1.-2. 12. 2016 již XIII. dvoudenní středoškolskou studentskou konferenci, která nabídla reflexi minulosti ale také zamyšlení nad aktuálními výzvami současnosti. Akci spoluorganizoval spolek PANT s podporou ministerstva školství. Dvoudenní studentská konference byla jednou z aktivit projektu Okamžik rozhodnutí – životní volby ve zlomovém okamžiku dějin 20. století, který je financován z dotace MŠMT pro rok 2016. Akce se konla jako jeden z projektů Gymnázia Olgy Havlové v rámci sítě ASP UNESCO ČR.
02.12.2016

Slavnostní otevření posilovny

Před začátkem listopadových třídních schůzek byla slavnostně otevřena nová posilovna. Pásku společně přestřihly ředitelka gymnázia Mgr. Jana Huvarová a paní Martina Birkeová, předsedkyně správní rady Spolku Poznání při GOH.
02.12.2016

Náboj Junior 2016

Již čtvrtým rokem se našemu gymnáziu naskytla možnost uspořádat regionální kolo matematicko-fyzikální soutěže Náboj Junior.
02.12.2016

Volejbalový turnaj na Gymnáziu Ostrava-Zábřeh

Stejně jako každý rok se i letos studentky našeho gymnázia zúčastnily Volejbalového turnaje středních škol na Gymnáziu Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a. Turnaje, který se konal ve středu 16. 11. 2016, se zúčastnilo 9 družstev. I přes velkou konkurenci se naše děvčata probojovala ze skupiny B a pustila se do boje o 4.–6. místo. V konečném zúčtování jsme skončili na krásném 5. místě.
02.12.2016

Exkurze do Domova Barevný svět

V pátek 25. 11. 2016 navštívili studenti septimy A centrum pro osoby ze zdravotním postižením – Domov Barevný svět.
30.11.2016

Návštěva Geologického pavilonu VŠB

Během návštěvy geologického pavilonu na VŠB, která se konala dne 25. 11. 2016, měla naše třída možnost vidět mnoho velmi zajímavých hornin a minerálů. Exkurze nám připadala dost atraktivní a jistě bychom ji doporučili i ostatním. Nejvíce se nám líbily aktivity, ve kterých jsme na konci exkurze mohli využít nově nabyté informace, zejména hra pexeso, při níž jsme museli hledat dvojici stejných minerálů nebo hornin. Celkově nám tato akce připadala velmi vydařená.
29.11.2016

Švýcarský sociolog Michal Arend opět navštívil naší školu

V pondělí 28 listopadu 2016 zavítal na naší školu vzácný host, švýcarský sociolog Michal Arend. Představil studentům dějepisných seminářů program, který realizuje v rámci projektu Zmizelí sousedé. Zastřešuje jej Židovské muzeum v Praze za podpory Zapomenutí z.s. Během své přednášky studenty seznámil se svědectvím příslušníka druhé generace přeživších holocaustu a otevřel prostor pro dotazy a diskusi. 
29.11.2016

Výsledky školního kola dějepisné olympiády 2016

Ve středu 23. listopadu 2016 na našem gymnáziu proběhlo školní kolo dějepisné olympiády, kterého se zúčastnilo 34 žáků z tercií a kvart. Polovina (17) z celkového počtu soutěžících se stala úspěšnými řešiteli - dosáhli alespoň 60 % z maximálního počtu bodů (36 bodů z 60 možných). Pomyslné stupně vítězů obsadily tyto studentky: 1. Hana Baková 58 b (z 60 možných), 2. Nora Naščáková 49 b a 3. Hana Jetmarová 48,5 b.
28.11.2016

Bobříka informatiky v letošním roce ulovilo 165 žáků GOH

Počet žáků, kteří si na začátku listopadu vyzkoušeli test z informatiky, byl rekordní. Z 365 soutěžících se 7 umístilo ve své kategorii na místě nejvyšším. Seniorská soutěž ještě nekončí. Do ústředního kola, které se bude konat 1. února 2017, postoupilo 7 žáků.
28.11.2016

Thanksgiving na Gymnázium Olgy Havlové

Den díkuvzdání pro Savannah

Před bezmála 400 lety, v roce 1621, osadníci Ameriky poděkovali Indiánům za rady a pomoc, které jim pomohly přežít krutou zimu. Od té doby se dostalo svátku Díkůvzdání mnoha změn. Rodina a přátelé se setkávají u jednoho stolu, jedí krocana s nádivkou a brusinkami, dýňový koláč a pečené brambory. Ze spontánní oslavy sklizně se stal tento den pro Američany významným rodinným svátkem srovnatelným s oslavami Vánoc v České republice.
 

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba