gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Advent plný křídlení

Termín konání akce: 1.12.2016

„Domnívám se, že naším největším bohatstvím je lidskost. Silní a moudří jsme jedině tehdy, když činíme dobro.“

Vasilij Makarovič Šukšin 

Advent plný křídlení - aneb když se v jednom časoprostoru setkají Ti, kteří pomáhají, s těmi, kterým pomáhají.

Dne 1. prosince 2016 se tak stalo v hale Gong v Dolních Vítkovicích. Studenti Gymnázia Olgy Havlové se jako dobrovolníci zúčastnili11. ročníku benefiční akce představující 46 neziskových organizací.

Obrovské poděkování patří paní ing. Lucii Houthoofdtové, která je nejen koordinátorkou projektu, ale zároveň srdcem a střechou tohoto neopakovatelného festivalu dobročinnosti. Poděkování vyslovené za bezpočet lidí, kteří prostřednictvím neziskových organizací poskytují služby a podporu, kde se jich nedostává či kde je jich velmi potřeba, a také za stovky těch, jejichž život může být díky neziskovým organizacím snazší a bohatší.

Děkuji neméně všem studentům, kteří byli ochotni se do Adventu plného andělů zapojit. Učinili tak s nevšedním nadšením a ochotou a věřím, že jim dobrem nabitý Gong vnesl do adventního času radost. 

Mgr. Hana Velkoborská

  • Publikováno: 7.12.2016

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba