gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Historické soutěže

17.12.2020

Školní kolo dějepisné olympiády 2020

V listopadu proběhl na naší škole 50. ročník školního kola dějepisné olympiády na téma Labyrintem barokního světa (1556–1781). Druhým rokem se mohli zapojit i žáci vyššího gymnázia. Celkem se do školního kola, které poprvé probíhalo online, přihlásilo 18 žáků.
26.11.2018

Výsledky školního kola dějepisné olympiády (listopad 2018)

Dne 19. 11. 2018 proběhl na naší škole 48. ročník školního kola dějepisné olympiády. Soutěže se účastnilo 18 žáků z kvart a tercií.

Téma soutěže bylo náročné na přípravu, neboť zahrnovalo velký časový úsek.

Tematické zaměření ročníku: „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako civilizace.“
 
15.11.2016

Úspěch v historicko-geografické soutěži Poznej Porubu

 Dva soutěžní týmy z kvarty B se v úterý 8. listopadu 2016 zúčastnily soutěže Poznej Porubu, kterou již podesáté pořádal pedagog Ludvík Uhrovič ze Základní a waldorfské školy na ulici L. Štúra. Smyslem soutěže bylo prokázat hluboké znalosti o historii a současnosti městského obvodu Poruba. Účastníci soutěže se ukázali jako mladí občané, kteří se zajímají o prostor ve kterém žijí. 
02.12.2015

Druhé místo v soutěži Poznej Porubu

První prosincový den měl pro čtyři studenty tercie B slavnostní nádech. Skupina našich studentů ve složení Daniela Uhrovičová, Michal Petřík, Petr Poremski a Ondřej Šimečka opět uspěla v historické soutěži Poznej Porubu, tentokrát tematicky zaměřené na sochařskou výzdobu porubských veřejných prostranství.
06.05.2015

Celostátní literární a historická soutěž Daniel

I v letošním školním roce jsem se úspěšně zúčastnila celostátní literární a historické soutěže Daniel, pořádané Národním institutem dětí a mládeže, jež se zabývá holocaustem, nesnášenlivostí a rasovou problematikou.
04.03.2015

Vyhlašujeme soutěž „Dotyky války v Moravskoslezském kraji“!

Naše gymnázium s finanční podporou Moravskoslezského kraje připravuje několik akcí spojených s oslavami 70. výročí ukončení 2. světové války v Moravskoslezském kraji. Dvoudenní studentskou konferenci na konci dubna, poznávací exkurzi a také soutěž, určenou žákům základních a středních škol Moravskoslezského kraje. Do soutěžního klání se mohou pochopitelně zapojit také zájemci z našeho 1. ročníku a kvart či studenti vyššího gymnázia!
01.02.2015

OKRESNÍ KOLO DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY (leden 2015)

Dne 20. 1. 2015 proběhla soutěž 44. ročníku okresního kola Dějepisné olympiády na ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8. V letošním roce nesla název "Pot, slzy a naděje aneb Život je boj".
03.12.2014

Výsledky školního kola dějepisné olympiády

Letošního školního kola 44. ročníku dějepisné olympiády na téma "Pot, slzy a naděje aneb Život je boj" se ve středu 26. 11. 2014 zúčastnilo celkem 24 studentů z tercií a kvart víceletého gymnázia. Studenti mohli dosáhnout maximálně 52 bodů, úspěšnými řešiteli se stali ti, kteří dosáhli 60% a více.
21.11.2014

Blahopřání malým historikům

 Dne 11. 11. (pozn. v den, kdy si celý svět připomíná ukončení útrap 1. světové války) se milovníci historie ze třídy sekunda B po loňském úspěchu zúčastnili dějepisné soutěže pořádané ZŠ L. Štúra, a to konkrétně 8. ročníku soutěže Poznej Porubu.
12.11.2014

Kristýna Hynková potřetí vítězkou soutěže Šumná Ostrava

Již potřetí zvítězila Kristýna Hynková, studentka oktávy A, v kulturněhistorické soutěži Šumná Ostrava, jejíž 6. ročník vyvrcholil na Wichterlově gymnáziu 6. listopadu 2014.
09.09.2014

Zapojte se do dějepisné soutěže Šumná Ostrava!

Oznamujeme všem milovníkům dějepravy, že je tu po roce opět tradiční historická soutěž organizovaná našimi kolegy z Wichterlova gymnázia a podpořená statutárním městem Ostravou. Její autoři připravili pro ty z Vás, kterým dějepisné učebnice nedostačují a chtějí se dozvědět více, již 7. ročník  tohoto historického klání.
05.12.2013

43. ročník dějepisné olympiády

Školního kola se zúčastnilo 19 studentů tercií a kvart. Letošním tématem bylo: „Město v proměnách času.“ Otázky byly zaměřené na zakládání měst ve středověku, privilegia měšťanů, obyvatele měst, kolonizaci apod.
 
04.11.2013

Naše studentka podruhé vítězkou soutěže Šumná Ostrava

Již podruhé studentka septimy A, Kristýna Hynková, zvítězila v kulturněhistorické soutěži Šumná Ostrava, jejíž 6. ročník vyvrcholil na Wichterlově gymnáziu 31. října 2013.
06.05.2013

Literární soutěž Daniel 2013

I v letošním školním roce jsem se úspěšně zúčastnila celostátní literární a historické soutěže Daniel, pořádané Národním institutem dětí a mládeže, jež se zabývá holocaustem, nesnášenlivostí a rasovou problematikou.
17.04.2013

Úspěchy dějepravců septimánů na na poli historickém!

Městský výbor Českého svazu bojovníků za svobodu v Ostravě (MěV ČSBS) pořádal již 3. ročník studentské vědomostní soutěže ”Xenofobie, rasismus, neonacismus”. V ní naši čtyři studenti obstáli výborně a všichni získali nejvyšší ocenění v první skupině i věcné ceny - počítačové tablety!
10.04.2013

Očekávaný dějepravný kvíz pro exkurzisty je tady!

Milí studenti, dějepravy příznivci, nedávní putovatelé kraji bavorskými i rakouskými. Slibovaný test ve formě kvízu, kterýžto se naoko podobá sérii dotazů, máte před očima! Čtěte otázky pozorně, přemýšlejte pomalu a hluboce, soustřeďte se! Jde o hodně! Unikátní ceny vážící se ke kulturní činnosti vašich dějepravců čekají na své majitele!
18.02.2013

Okresní kolo dějepisné olympiády a postup do krajského kola!!!

29. ledna jsme se s našimi studenty zúčastnili 42. ročníku okresního kola dějepisné olympiády na téma Od pohanských zvyků ke křesťanským tradicím.
Okresní kolo se konalo na ZŠ Mitušova za účasti 30 soutěžících z ostravských základních škol a víceletých gymnázií.
 
22.10.2012

Úspěchy studentů GOH v 5. ročníku Šumné Ostravy

Pátý ročník dějepisné soutěže Šumná Ostrava vyvrcholil slavnostním finále na Wichterlově gymnáziu. Učitel dějepisu této školy, Pavel Měrka, je "duší" a hlavním organizátorem celého týmu dějepisářů tohoto unikátního projektu. Závěrečného klání se 18. října zúčastnilo 33 nejlepších řešitelů korespondenčního kola. Tématu letošního 5. ročníku Ostrava židovská se týkaly i otázky letošního finálového kola. Řešitelé museli zvládnout znalost reálií z dějin národa, který musel projít obdobím perzekucí a útlaku, stejně jako povědomí o slavných Židech zapsaných do naší kultury a historie. Do finále postoupili v I. kategorii dva a ve II. kategorii šest našich studentů. Ve finále pak zástupci GOH "vybojovali" jedno první a dvě třetí místa!

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba