gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Výtvarná výchova

Vedoucí předmětové komise
Mgr. Alena Lipinová alena.lipinova@gyohavl.cz


Členové předmětové komise
Mgr. Martina Kornasová martina.kornasova@gyohavl.cz 
Mgr. Petra Šimčáková petra.simcakova@gyohavl.cz
 


Obsahem předmětu Výtvarná výchova je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Výtvarná výchova vzdělávací oblasti Umění a kultura Rámcového vzdělávání pro základní vzdělávání a pro gymnaziální vzdělávání.

Vyučovací předmět Výtvarná výchova vede žáky k porozumění a orientaci ve výtvarném umění. V procesu uměleckého osvojování světa dochází k rozvíjení specifického cítění, tvořivosti, vnímavosti k uměleckému dílu, následně k sobě samému i k okolní realitě.


Organizační vymezení předmětu:


Výuka probíhá ve speciální učebně výtvarné výchovy, která poskytuje ideální podmínky pro všechny výtvarné techniky - od kresby počínaje, přes malbu, modelování až po grafické a kombinované techniky.

 
Vybavení učebny

• PC
• interaktivní tabule
• internet
• grafický lis pro tisk z plochy a hloubky
• interní knihovna
• digitální fotoaparát
• keramická pec (je instalována mimo učebnu)


Mnohé aktivity a časově pomíjivé instalace jsou dokumentovány digitálním fotoaparátem a prostřednictvím interaktivní tabule se dále rozpracovávají.
Zcela ojediněle je v učebně řešen problém světla - kromě oken dopadá denní světlo stropními průhledy jako v klasickém ateliéru.

Prostředí kolem školy, společně s rozsáhlou zahradou a hřištěm, umožňuje v jarních a letních měsících situovat výuku ven. Ideální pro malbu a kresbu v plenéru, pro netradiční techniky.


Plánované aktivity ve školním roce 2019/2020

• Týden španělské kultury v Ostravě Semana Ostran᷉a 7 – příprava výstavy výtvarné soutěže „Viaje por Espan᷉a, zastávka Barcelona“- v prostorách gymnázia ve spolupráci s PK Šp.
• instalace výtvarných prací v prostorách gymnázia
• výstavy fotografií
• účast na soutěžích
• podle nabídky a vhodnosti návštěvy výstav Dům umění Ostrava aj.
• individuální práce (mimo výuku) s talentovanými žáky, výstavy žákovských prací
• začlenění animačních programů OG do výuky (podle rozvrhových možností)


Mgr. Alena Lipinová
září 2019

 

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba