gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Muzejní expozice přírody a krajiny Ostravska očima kvart

Víte, jaká tajemství skýtá příroda a krajina Ostravska? Chcete prozkoumat jednotlivé biotopy a poznat blíže jejich geologii a to vše na jednom místě? Navštivte Ostravské muzeum jako naše kvarty!

Návštěva Ostravského muzea byla velmi zajímavá a poučná. Zavítali jsme do přírodovědné části obsahující živou i neživou přírodu Ostravska. Prošli jsme si sbírky nerostného bohatství území, na němž leží naše město a mohli jsme obdivovat krásy Šustovy paleontologické sbírky zkamenělin a mnohé nerosty, které nejsou běžně k vidění. Také jsme se dozvěděli nové informace o historii řemesel vznikajících na našem území a o zpracovávání minerálů. Velmi zajímavá byla i část živé přírody, kde jsme poznávali chlouby rostlinstva a živočišstva Ostravy. Expozice nám přiblížily krásy „živé“ i „neživé“ přírody vyskytující se v našem regionu a rozhodně je lze doporučit k návštěvě všem, kteří zde ještě nezavítali.

Sebastian Franek, kvarta A

V tomto muzeu jsme si prohlédli dvě expozice - přírodovědnou a geologickou. Ve skupinách jsme se vystřídali u jednotlivých stanovišť znázorňujících biotopy naší krajiny, kde jsme s pomocí vystavených exponátů z botaniky a zoologie řešili různé úkoly v pracovních listech a odhalovali tak tajemství naší přírody a krajiny.

Přírodovědná expozice se dělila na 7 částí: pole a venkovská sídla, lužní lesy na Odře, řeky, rybníky a mrtvá ramena, nivní louky a pastviny, lesy štěrkových teras a pahorkatin, městská zástavba, haldy a poklesová území.

Geologická expozice se dělila na dvě části: regionální a systematickou. Prohlédli jsme si zde minerály ostravských a karvinských dolů, karbonské zkameněliny a minerály a horniny z celého světa.

Návštěva ostravského muzea byla velmi zajímavá, poučná a zároveň i zábavná. Dozvěděli jsme se mnoho nových informací, které se nám mohou hodit nejen do školních lavic, ale i do života.

Tereza Surá, kvarta B
 

  • Publikováno: 15.4.2014

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba