gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Matematický klokan - soutěž pro všechny

Termín konání akce: 21.3.2014

V pátek 21. 3. 2014 se konala na naší škole soutěž Matematický klokan. Zúčastnil se jí rekordní počet žáků. V kategorii Benjamín (6. - 7. třída ZŠ) 64 žáků, Kadet (8. - 9. třída ZŠ) 36, Junior (1. - 2. ročník SŠ) 50 a Student (3. - 4. ročník SŠ) 24 žáků. Kvůli velkému počtu žáků jsme obsadili i jídelnu.

174 soutěžících absolvovalo školní, oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo ve své lavici v jednom termínu. Ve všech kategoriích řešili žáci 24 testových úloh, přičemž vybírali jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy byly seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti. V kategoriích Benjamin a Kadet bylo na řešení vymezeno 60 minut čistého času, v kategoriích Junior a Student byla doba řešení 75 minut.

Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Dnes se již této soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionu soutěžících ze 30 zemí našeho kontinentu sdružených v asociaci Klokan bez hranic, jejíž koordinační centrum je v Paříži. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci.

Více informací o soutěži na www.matematickyklokan.net/
 

  • Publikováno: 6.4.2014

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba