gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Rozvoj badatelských schopností nadaných žáků GOH v terénu

Termín zahájení a ukončení realizace projektu: Leden 2020–březen 2021 (celkem 13 měsíců s výjimkou letních prázdnin 2020)

Peněžní prostředky čerpáme z Programu na podporu vzdělávání a talent managementu zejména v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy pro rok 2020 a 1. čtvrtletí 2021.
 

Podrobnosti naleznete na webu města Ostravy.

Cíle projektu

  • poskytnout nadaným žákům individuální přístup konzultantů z řad učitelů střední i vysoké školy při zpracování samostatných prací, umožnit jim účast na seminářích a případně stážích na vysokých školách v kraji i mimo kraj,
  • doplnit technické vybavení pro práci v terénu,
  • posílit zájem a motivaci nadaných žáků pro studium technických a přírodovědných oborů a umožnit jim získat vědomosti a dovednosti nad rámec školního vzdělávacího programu,
  • udržet vybudovaný systém péče o nadané žáky a šířit příklady této individuální péče mezi učitele a veřejnost,
  • motivovat žáky, aby k řešení problému postupovali aktivně, hledali postupy řešení, diskutovali se spolužáky a konzultanty,
  • poskytnout žákům informace, jakými způsoby lze přistupovat k řešení badatelských úloh.


Klíčové aktivity


Aktivita č. 1 Podpora schopností, tvořivosti a rozvoje nadání

Práce s nadanými žáky v oblasti přírodních věd- vedení a konzultace samostatných prací žáků

Aktivita č. 2 Koordinátor nadání na Gymnáziu Olgy Havlové

Systematizace přístupu k nadaným žákům - práce koordinátora pro nadání
 

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba