gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

O projektu Comenius

Program Comenius je zaměřen na školní vzdělávání. Zapojit se mohou mateřské školy, základní školy a střední školy. Cílovou skupinou jsou žáci, studenti, učitelé a pedagogičtí pracovníci působící v těchto typech škol.

Cílem programu je rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí, pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj, pro jejich budoucí zaměstnání a pro aktivní účast v evropských záležitostech.


Projekt Comenius na naší škole

Projekt Comenius s názvem „Legends Alive“ byl původně schválen pro tři partnerské školy: Gymnázium Olgy Havlové, IES CASTELL DEL QUER ,Prats de Lluçanes, Španělsko a College de Normandie Nouméa, New Caledonia, Francie a byl zaměřen na mezikulturní vztahy s důrazem na regionální historii a tradice.

Cílem projektu byla tvorba bilingválního časopisu (v anglickém a francouzském jazyce a následných překladem do jazyků mateřských).

Partnerské regiony mají svá specifika a odlišnosti. Prostřednictvím internetového časopisu jsme chtěli zdůraznit jedinečnost daných kultur.

Hlavním závěrem projektu bylo seznámit partnerskou instituci s tradiční a regionální hudbou, historií, lidovými zvyky, dětskými hrami, významnými osobnostmi, typickou kuchyní, místními legendami a nadpřirozenými bytostmi. V rámci těchto aktivit naši studenti překládali texty písní Jaromíra Nohavici do anglického a francouzského jazyka a následně je nazpívali. V hodinách výtvarné výchovy pak vyráběli loutky nadpřirozených postav ze svých článků a současně psali a překládali text pro loutkové divadelní představení. Na závěr celé představení nacvičili v českém jazyce ( pro klienty Domova pro seniory) a anglickém jazyce ( pro partnery). Francouzská verze seznámení s nadpřirozenými postavami měla podobu zábavného činoherního představení. Během výměnných pobytů, které jsou součástí projektu Comenius, byly také položeny základy česko-katalánského orchestru.
 

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba