gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Zkušební provoz školní jídelny

Výběr ze dvou jídel ve třech dnech

1. Od 1. června 2015 do 19. června 2015 mají strávníci ve zkušebním provozu možnost vybrat si ze dvou druhů jídel, a to vždy v úterý, středu a ve čtvrtek.
2. Menu označené jako číslo 1 je pro všechny strávníky přihlášeno automaticky, menu označené jako číslo 2 si strávník volí sám na terminálu v jídelně nebo přes internetové stránky 4 pracovní dny předem do 11: 00 hodin.
3. Odhlašování druhého menu je možno provést na terminálu, internetových stránkách nebo telefonicky 1 pracovní den předem do 11:00 hodin. V případě druhého dne nepřítomnosti z důvodu nemoci je nutné odhlásit stravu ještě týž den do 7:00 hodin jako u prvního menu.
4. Druhé menu je limitováno minimálním počtem přihlášených strávníků 10 a maximálním počtem strávníků 200. Při nedosažení minimálního počtu bude automaticky výběr menu označeného jako číslo 2 převeden na menu číslo 1. Strávníci o tom budou informování vyvěšením informace nad výdejním okýnkem menu č. 2 ten den ráno do 9:00 hodin. Při překročení maximálního počtu neumožní přihlašovací systémy menu číslo 2 přihlásit.
5. Zvolení menu je možné si ověřit na objednávkovém terminálu ve školní jídelně nebo na internetových stránkách.
6. Cizí strávníci si mohou objednat pouze oběd č. 1.
 

  • Publikováno: 28.5.2015

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba