gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Zahájena realizace projektu Rozvoj pedagogů GOH

Harmonogram: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019

Peněžní prostředky: 747 346 Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

V červnu 2017 jsme předložili žádost o podporu z výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 – 2020 „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro SŠ a VOŠ I“.
 
Naším cílem bylo především podpořit profesní rozvoj pedagogů GOH a zvýšit kvalitu výuky některých předmětů. Vybrali jsme proto tyto aktivity:

  • další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP) v rozsahu 80 hodin (varianta cizí jazyky)
  • DVPP v rozsahu 24 hodin (varianta matematická gramotnost)
  • DVPP v rozsahu 24 hodin (varianta ICT)
  • DVPP v rozsahu 16 hodin (zaměření ICT)
  • sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (oblast environmentální výchovy)
  • stáž pedagoga u zaměstnavatele (oblast ICT)
  • tandemová výuka (v předmětu matematika, anglický jazyk)
  • zapojení odborníka z praxe do výuky předmětu Informační a komunikační technologie

Na konci srpna žádost o podporu splnila podmínky pro vydání právního aktu o poskytnutí / převodu podpory.

Datum zahájení realizace jsme stanovili na 1. září 2017, realizace potrvá 24 měsíců. Do aktivit projektu se zapojí 25 vyučujících. 
 

  • Publikováno: 10.10.2017

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba