gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Úspěchy v okresním kole SOČ

Když dne 20. 3. probíhalo školní kolo Středoškolské odborné činnosti, všechny pedagogy v porotě zalil pocit blaženosti. Naši studenti předvedli úžasné výkony a my jsme na ně mohli být hrdí, že dokáží pracovat samostatně nad rámec svých školních povinností a také již na odbornější úrovni. Řekli jsme si, že naše škola má šikovné a nadané studenty a že bude zajímavé sledovat, jak se jim bude dařit dál.

Okresní kolo proběhlo 20. 4. 2012 na SPŠ chemické akademika Heyrovského a Gymnáziu v Ostravě-Zábřehu. Účastnilo se 6 studentů (L. Burianová, B. Čechová, Z. Holá, M. Hranický, I. Kubánková, J. Plhák). Pouze T. Deingruber, který taktéž postoupil ze školního kola, se bohužel nemohl účastnit. Opravdu bohužel, protože z rozhovoru s členkou jeho poroty, kterou práce Tomáše Deingrubera velmi zaujala, vyplynulo, že i další porotci byli zvědavi na osobní Tomášovu prezentaci. Jeho práce měla velké šance na úspěch.

Soutěž v humanitní sekci začal Jenda Plhák. Porotu svým výstupem ohromil (publikum také velmi bedlivě sledovalo – někteří po většinu času s otevřenými ústy). Jenda působil suverénně, rozuměl své věci, nebál se přiznat jisté nedokonalosti svých výpočtů a představit své další záměry. Porota s publikem zapomněla i zatleskat. Když nastoupila Bára Čechová, porota byla taktéž uchvácena. Porotci měli vždy poznámky k práci (např. hodnotili metody, splnění cíle, použitý poznámkový aparát, ale také pravopisné či gramatické chyby apod.), ale šlo o rady, jak si vést příště. Báře jedna z porotkyň dokonce řekla (trochu s nadsázkou, ale přeci), že právě získala poloviční bakalářský titul. Sklonili jí velkou poklonu.

V jiné sekci, a to v sekci techniky, se dostala na řadu dvojice Z. Holá a M. Hranický. Soutěžili v oboru didaktická pomůcka. I když porota nehodnotila tak podrobně, šlo vidět, že ji naše dvojice zaujala hlavně svými prezentačními schopnostmi. Michal a Zuzka předčili všechny ostatní.

Na závěr humanitní sekce vystoupily studentky z oktávy. Po posledním zvonění dorazily na soutěž, aby představily své práce. I. Kubánková se nestačila ani rozdýchat a už „běžela“ prezentovat. Nasadila své tempo a porotu, která tou dobou už musela být unavená, slušně probrala. Porota opět zhodnotila, že práce a názory v ní obsažené, jsou velmi vyspělé. Závěrečnou prezentaci pak krátce ostravsky (stylově) zakončila L. Burianová. Ta ohromila hlavně počtem respondentů, které získala pro své dotazníkové šetření.

A jak tedy naši studenti dopadli?

Obor č. 12 – Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
1. místo: Holá, Z., Hranický, M.: Mechanika tekutin formou videa

Obor č. 13 – Ekonomika a řízení
1. místo: Plhák, J.: Automatický obchodní model

Obor č. 14 – Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
1. místo: Čechová, B.: Vliv vážné hudby na lidské chování
2. místo: Kubanková, I.: Přístup k autoritám aneb slušné vychování mládeže pohledem tří generací

Obor č. 15 – Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
1. místo: Burianová, L.: Specifika Ostravy aneb Ostravská kultura


VŠICHNI NAŠI STUDENTI POSTUPUJÍ DO KRAJSKÉHO KOLA!!!


Co bylo největší předností našich studentů? Jak dosáhli úspěchu? Viděli jsme krásné práce, které jejich autoři však nedokázali tzv. prodat. A to byla hlavní přednost našich studentů, kteří byli opravdu výřeční. Doufám, že všechny postupující čeká mnoho dalších úžasných úspěchů. Naše škola může být opravdu na své studenty hrdá!

M. Baronová

  • Publikováno: 24.4.2012

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba