gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Týden španělské kultury 2017

Termín konání akce: 13.11.2017 - 16.11.2017

V pondělí 13. 11. 2017 jsme na naší škole již popáté zahájili Týden španělské kultury v Ostravě Semana Ostraňa.

Když jsme v roce 2013 připravovali první ročník projektu, naší hlavní motivací bylo zpestřit studentům běžnou výuku španělštiny o další aktivity a prostřednictvím rozličných přednášek, lekcí a vystoupení v nich probudit zájem nejen o samotný jazyk, ale také o společnost, kulturu, historii či geografii zemí, ve kterých tento jazyk mohou uplatnit. V tomto duchu jsme také připravovali všechny následující ročníky.

Díky účasti význačných odborníků, výborných lektorů, cestovatelů a umělců jsme tak měli možnost alespoň na dálku projet téměř celou Jižní Ameriku, zhlédnout hudební a taneční vystoupení, ochutnat typická španělská jídla. Zmínit musím také přednášku předního hispanisty a historika umění profesora Pavla Štěpánka o malíři El Grecovi. Proběhl výtvarný ateliér pro děti a komponovaný poetický večer v galerii Fiducia nazvaný Setkání v Asterionově domě. V loňském roce jsme dokonce zamířili do ostravské zoo na speciální lekci o jihoamerické fauně. Součástí programu je od počátku recitační soutěž a díky spolupráci s katedrou výtvarné výchovy se každoročně koná výstava v Galerii Student.

I v tomto roce jsme se snažili sestavit pro studenty pestrý program zahrnující cestopisné přednášky, recitační soutěž, výtvarnou soutěž, jejíž vítěze jsme slavnostně vyhlásili na vernisáži v Galerii Student PdF OU. Velmi si vážíme účasti RNDr. Petra Žufana, PhD., který žákům přiblížil aktuální společenskou a politickou situaci ve Španělsku a především v Katalánsku. Dayana Monteras představila svátky Latinské Ameriky, Mgr. Hana Iridiani seznámila studenty s kořeny flamenca a jako odbornice na poezii věnovala prostor také textům písní, proběhly lekce o malířích Fridě Kahlo a Joanu Miró, na své si přišli i primáni v rámci hodiny Španělština hrou.

Novinkou minulého ročníku byla výtvarná soutěž Květy Španělska pro studenty ostravských základních a středních škol. Letos jsme se rozhodli na ni navázat, tentokrát jsme ale zadání více specifikovali. Inspirací měla být žákům tvorba Ramóna Gómeze de la Serna. Tento význačný španělský literát, estetik, organizátor výstav a přední představitel evropské avantgardy první poloviny 20. století je mimo jiné vynálezcem zcela originálního žánru, tzv. gregerií. Právě z těch měli žáci ve své tvorbě vycházet.

Sám Ramón definuje gregerie jako spojení humoru a metafory, krátkou myšlenku, „smělost definovat to, co definovat nelze, lapit to pomíjivé, uhádnout či neuhádnout to, co možná není v nikom, a nebo je snad ve všech. Gregerie je nejvhodnější jméno věcí, revoluce myšlení, nejpoctivější žert života. Gregerie je půvabný skutek tryskající ze vzpomínky, na niž se nelze rozpomenout a jež by zůstala zapomenuta, kdyby dětský vláček projíždějící hlavou náhle nezměnil směr.“

Ráda bych využila této příležitosti a poděkovala těm, bez jejichž účasti a podpory bychom žádnou z vyjmenovaných aktivit nemohli realizovat. Můj velký dík patří Magistrátu města Ostravy za dlouhodobou finanční podporu, dále Gymnáziu Olgy Havlové a paní ředitelce Mgr. Janě Huvarové. Chtěla bych poděkovat PhDr. Ondřeji Vorlovi, PhD. a jeho studentům za přípravu a organizaci výstavy, a svým kolegyním Aleně Lipinové, Alexandře Arencibia a Martině Kornasové. A samozřejmě všem vystupujícím, přednášejícím a lektorům.

za PK ŠJ Petra Šimčáková
 

výsledky recitační soutěže:

kategorie A
1. Karolína Škereňová
2. Eliška Mecová
3. Veronika Prokopová

kategorie B
1. Zuzana Fellerová
2. Michaela Niké Vopalecká
3. Daniela Borovičková

výsledky výtvarné soutěže:

kategorie A
1. Barbora Adámková
2. Alžběta Murcková
3. Veronika Prokopová

kategorie B
1. Jan Vidlák
2. Lukáš Toman
3. Vendula Velická

  • Publikováno: 6.12.2017

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba