gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Týden španělské kultury 2016

Termín konání akce: 17.10.2016 - 21.10.2016

V pondělí 17. 10. 2016 jsme na našem gymnáziu již počtvrté slavnostně zahájili Týden španělské kultury Semana Ostran͂a 4, projekt podporovaný Magistrátem města Ostravy.

První akcí zařazenou do programu byla jako každý rok recitační soutěž ve španělském jazyce, která si pomalu, ale jistě získává příznivce i mezi žáky mimoostravských škol, tentokrát se jí například zúčastnili i žáci Gymnázia Petra Bezruče ve Frýdku-Místku.

Pro porotu složenou z představitele katedry romanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity a z rodilých mluvčích tak bylo opět velmi těžké rozhodnout o konečném pořadí. Nakonec vybrala takto:

kat.A
1. Michaela Niké Vopalecká
2. Anna Hořáková
3. Julie Bártková

kat. B
1. Jan Rec
2. Michaela Záškolná
3. Daniela Borovičková

Na toto pravidelné literární setkání pak navázala řada dalších aktivit. V průběhu týdne proběhly konverzační lekce s Adánem Sánchezem, přednášky Dayany Montero, která má dlouholeté zkušenosti ze zahraničních rádií, diskutovalo se o sdělovacích prostředcích ve španělsky mluvících zemích nebo o výtvarných umělcích. Proběhly také speciální lekce pro žáky primy a prvního ročníku, své zážitky z cest po Peru a Ekvádoru studentům přiblížila Michaela Golátová. Nesmírně si vážíme účasti prof. ing. Vítězslava Zamarského, CSc., který besedoval se studenty na přednášce Mé setkání s Che Guevarou. Novinkou letošního ročníku byla výtvarná soutěž pro žáky základních a středních škol nazvaná Květy Španělska, slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo ve čtvrtek, oceněné práce se staly součástí oficiálního plakátu našeho projektu a také pohlednic. Soutěž dala také vzniknout výstavě ve vestibulu naší školy. Tímto ještě jednou gratulujeme studentům ke krásnému umístění:

1. kat.
1. Mikuláš Stuchlík
2. Eliška Čuntová
3. Dominika Hoťková

2.kat.
1. Kateřina Dostálová
2. Julie Pětrošová
3. Ivana Bončová

Celý týden jsme pak netradičně zakončili v ostravské zoo, kde byla pro naše žáky připravena speciální prezentace o jihoamerické fauně.

Ráda bych na tomto místě ještě jednou poděkovala Magistrátu města Ostravy za finanční podporu, paní ředitelce Mgr. Janě Huvarové, svým kolegyním a kolegům, vystupujícím a všem, kteří se na přípravě a realizaci projektu podíleli.

Věřím, že si všichni, kteří se do programu zapojili, Semana Ostran͂a 4 užili, že si z něj odnesli příjemné zážitky a také že se nám na tento náš minifestival hispánské kultury podaří za rok opět navázat.

Mgr. Petra Šimčáková
 

  • Publikováno: 9.11.2016

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba