gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Tradiční exkurze do Parlamentu České republiky

Termín konání akce: 17.12.2015

Dne 17. prosince 2015 se konala tradiční exkurze do Parlamentu České republiky. Jako každý rok bylo úkolem profesorů vybrat zájemce o společenské vědy a rozšířit jejich povědomí o politickém fungování našeho státu.

Vyjeli jsme v brzkých ranních hodinách ze svinovského nádraží směrem na hlavní nádraží v Praze. Již ve vlaku však byla naše exkurze ohrožena. Z médií jsme se totiž dozvěděli, že v dolní komoře sněmovny byla nahlášena výbušnina. Šlo ovšem jen o planý poplach, tudíž nám již nic nebránilo v cestě za poznáním. Po výstupu z vlaku jsme se přesunuli na Staroměstské náměstí, kde jsme měli možnost navštívit vánoční trhy. Poté jsme pokračovali dál do informačního centra Parlamentu České republiky. Tam jsme měli možnost zhlédnout poučné video o historii našeho státního zřízení a způsobu volení poslanců a senátorů. Po skončení videa jsme se přesunuli do budovy parlamentu, kde jsme podstoupili kontrolu občanských průkazů a prošli jsme i přes detektor kovu.

První bod jednání sněmovny se týkal dovozu výrobků z Izraele. Někteří poslanci byli názoru, že by výrobky z Izraele měly být označovány, avšak většina byla proti. Tímto postojem si pojistili obchodní vztahy s Izraelem. Další bod jednání, který jsme měli možnost zhlédnout, se týkal výroční zprávy o fungování České televize. Jednotlivé strany promlouvaly o jejich nespokojenosti s klesající pravdivostí informací. Poslanci porovnávali rok 2015 s roky předchozími za pomoci procentuálních údajů a čísel. Na jednání se dlouze diskutovalo, jednotliví poslanci si brali slovo a sdíleli svůj názor s ostatními. Ne všichni byli takto aktivní a dlouhou chvíli si zkracovali například pojídáním různých dezertů nebo diskusemi o záležitostech, které se pravděpodobně netýkaly jednání. Nejpasivnější poslanci pak věnovali pozornost výhradně svým mobilním telefonům. Za zmínku stojí i velká absence zákonodárců a jejich ustavičné courání po budově.

Po skončení jednání a opuštění budovy nám profesoři dali opět rozchod na oběd a prohlídku vánoční Prahy. Sraz byl v 16:15 na hlavním nádraží a v 16:30 jsme odjížděli vlakem zpět do Ostravy. Za celou zúčastněnou skupinu bychom chtěli poděkovat paní Mgr. Kateřině Trojek a panu Mgr. Petru Hrabovskému za příjemný doprovod.

Markéta Tomešová, sexta A
Vojtěch Ovčačík, septima A

Přílohu ke článku si pročtěte ZDE

  • Publikováno: 4.1.2016

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba