gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Studentská konference o "druhé kultuře" v ČSSR

Termín konání akce: 29.2.2012 - 1.3.2012

Gymnázium Olgy Havlové ve spolupráci s Občanským sdružením PANT  pořádá již VII. ročník středoškolské studentské konference v Ostravě. Letos se akce koná v rámci projektu "Moderní dějiny do škol" podpořeného OPVK ESF a MŠMT a bude tematicky zaměřena na neoficiální kulturu v normalizační ČSSR.

Studentské konference na Gymnáziu Olgy Havlové mají letitou tradici, první se konala v roce 2006, po ní následovaly každoročně další, již dvoudenní - vždy tematicky zaměřené na události dějin 20. století, pokrývaly tak postupně ve vymezených časových úsecích jednotlivá zásadní údobí. V prvních letech tato jedinečná setkávání tradičně podporoval Magistrát města Ostravy, proto byla témata prvních pěti ročníků zaměřena výrazně regionálně. Loni jsme již zvolili téma obecnější, zaměřili jsme se na konkrétní fenomén (lágry v totalitních režimech) a v tomto trendu chceme pokračovat i nadále. Občanské sdružení PANT bylo spoluorganizátorem posledních ročníků konferencí a díky svým aktivitám je nyní posouvá na celorepublikovou úroveň.

Letos se konference koná poprvé jako jedna z aktivit projektu Občanského sdružení PANT "Moderní dějiny do škol", který získal grantovou podporu OPVK ESF. Tato skutečnost se promítla do koncipování konference, která je pilotní aktivitou, na níž v projektu naváže aktivita další - studentské minikonference na pilotních školách. Ostravské konference se proto zúčastní učitelé z jiných částí republiky (ze škol zapojených do projektu), kteří v průběhu roku budou s naší podporou organizovat se svými studenty vlastní jednodenní studentské minikonference na svých školách. Ty jsou další významnou aktivitou projektu Moderní dějiny do škol, jejich smyslem je rozšířit tuto netradiční a velmi efektivní metodu vzdělávání také do jiných škol v České republice.

Tématem letošní konference na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě bude „Druhá kultura v ČSSR“. Naším záměrem je představit studentům, kteří se již narodili do svobodných poměrů, období normalizační ČSSR, především na poli kultury. Studentí získají základní povědomí o cílech oficiální komunistické kulturní politiky, jejich konkrétních projevech, ale především nahlédnou do oblasti neoficiální "druhé" kultury a undergroundu. Nabídneme jim pestrý program, zaměřený na dějinné pozadí, literaturu, hudbu, divadlo, film, fotografii a žurnalistiku, setkají se také s výraznými osobnostmi tehdejší neoficiální kulturní sféry.

Součástí programu bude také kulturní večer pro účastníky konference, během které zhlédnou studentské divadlo GOH, Havlovu "Vernisáž" v inscenaci Divadla na tahu a koncert The Plastic People of the Universe.

Program konference

I. den – GOH (29.2.2012)

9.00 – 9.20 zahájení (Petr Pánek – PANT, Dagmar Juchelková - ředitelka GOH)
9.20 – 10.00 emblémy a rysy normalizace – Adam Drda
10.00 – 10.45 workshopy I., II., III. (Lukáš Bárta, Jiří Hruška a Petr Šimíček)
10.45 – 11.00 přestávka
11.00 – 11.55 výměna studentských skupin – workshopy I., II., III.
11.55 – 13.00 oběd
13.00 – 13.50 bytové divadlo, Originální videojournal – Andrej Krob
13.50 – 14.10 přestávka a občerstvení
14.10 – 14.30 Šafrán - Petruška Šustrová
14.30 – 15.30 hudba za normalizace – Josef Rauvolf
15.40 – 16,00 krátká schůzka s učiteli pilotních škol – podmínky a podoby organizace minikonference v jejich školách

přesun účastníků

kulturní večer pro účastníky konference - klub Garage v Martinově
17.00 – 17.30 divadlo GOH
18.00 – 18.45 Divadlo na tahu „Vernisáž“
20.00 koncert The Plastic People of the Universe

II. den – GOH (1.3.2012)

9.00 – 10.00 „Cáry starejch filmů“ – František Stárek
10.00 – 11.00 projekt „underground“ – Monika Stehlíková a studenti z Plzně
11.00 – 11.20 přestávka
11.20 – 12.05 výměna studentských skupin – workshopy I., II., III.
12.05 – 13.00 oběd
13.00 – 13.45 projekce fotografií z normalizace – Bohdan Holomíček
13.45 – 14.00 přestávka a občerstvení
14.00 – povídání o životě v 70. a 80. létech – Andrej Krob, Bohdan Holomíček, Martin Věchet, Josef Rauvolf, Miroslav Skalický, František Stárek, Londýn

Článek o konferenci a kulturním večeru na Ostravském informačním servisu

 

 

  • Publikováno: 22.2.2012

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba