gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Studentská konference na GOH „Československo a Ostrava v roce 1968“

Již III. ročník studentské konference pod záštitou náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje se konal ve dnech 4. – 5. března 2008 na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě-Porubě. Dvoudenní jednání slavnostně zahájili čestní hosté – zástupci Moravskoslezského kraje, Magistrátu města Ostravy a městské části Ostravy – Poruby, všechny zúčastněné v závěru přivítala ředitelka gymnázia Mgr. Dagmar Juchelková.

Odborný program byl zahájen přednáškou Petra Šimíčka „Komunistické Československo v realitě 50. let“, na níž navázala projekce dokumentárního filmu Milana Maryšky „Přerušené jaro – Jaro je tady“. Během přednášky i projekce zpracovávali účastníci konference pracovní listy, která se pak staly východiskem pro diskusi a interpretaci historických událostí v kontextu československém i zahraničním. Dopolední tematický blok zakončila projekce dobových fotografií, textů, anekdot – „Pražské jaro v emblémech, symbolech a textech“.

Odpolední část programu otevřel svou biografickou prezentací Muži Pražského jara I. Jiří Sovadina, který studentům líčil životní osudy významných československých politiků od politických začátků do srpna 1968. Na něj navázali studenti Gymnázia Olgy Havlové líčením mezinárodních schůzek státníků československých a politiků „varšavské pětky“ v bloku prezentací nazvaném „Mocenský nátlak států Varšavské smlouvy na představitele ČSSR“. Rekapitulaci událostí invazní noci a následujících dnů zahájila projekce autentického vysílání ČST ze dne 21. srpna 1968 a reportáž ČT o pookupační situaci v Opavě. Dokumentární záběry pak svými vzpomínkami a pocity dokreslili pamětníci dramatických srpnových událostí – novinářka Jana Lorencová, tehdejší televizní hlasatel Luděk Eliáš, fotografové Květoslav Kubala a Miloš Polášek. Diskutovali se studenty o způsobech informování veřejnosti v tehdejší nečekané a nepřehledné situaci, o nesnadné a často riskantní práci novinářů, o svých dalších životních osudech. První konferenční den uzavřelo otevření výstavy autentických pramenů z Ostravy a blízkého okolí ve vestibulu gymnázia. Expozici tvoří dobové fotografie z ostravských a opavských ulic, zvláštní vydání spojených redakcí novin, letáky, provolání a výzvy k obyvatelstvu i k vojákům okupačních armád.

Středeční dopolední program zahájila projekce dobových fotografií, textů, anekdot – „Invaze v emblémech, symbolech a textech“, doprovázená poslechem posrpnových protestních písní, na níž navázala četba úryvků seminárních prací studentů GOH „Vpád vojsk očima příbuzných“. Poté se studenti ve dvou skupinách zúčastnili workshopu „Dramatický týden – odraz bezprostředních posrpnových událostí v tisku“, v němž se pokoušeli na základě analýzy stránek tehdejších novin rekonstruovat nejzásadnější události prvního týdne v okupovaném Československu, v Moskvě a zjišťovat zahraniční reakce na invazi. Následovala projekce další části dokumentárního filmu Milana Maryšky „Přerušené jaro – Normalizační noc“. Během projekce zpracovávali studenti opět pracovní listy, který se následně staly východiskem pro diskusi. Poté následovala biografická prezentace Muži Pražského jara II. Jiřího Sovadiny, v níž sledoval další politické a životní cesty významných československých politiků po srpnu 1968 a za normalizace.

Odpolední program otevřela prezentace „Odraz událostí v karikaturách a vtipech“ Toma Retta, jež účastníkům konference přiblížila reakce českých a slovenských karikaturistů a humoristů z týdeníků Dikobraz a Roháč na soudobé politické dění. Konferenci uzavřel PhDr. Miloš Míček svou analýzou „Psychologické a sociální aspekty normalizace“.

Konference se zúčastnilo 90 studentů jedenácti gymnázií z Ostravy a okolí, z Chomutova, 13 středoškolských učitelů dějepisu a hosté z Krajského úřadu, Magistrátu města Ostravy, České spořitelny a Městského úřadu v Ostravě-Porubě.

Akce byla účastníky i organizátory hodnocena jako velmi přínosná, inspirativní a zdařilá. Věříme, že naplnila očekávání všech zúčastněných a těšíme se na nový ročník…
 

  • Publikováno: 18.3.2008

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba