gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Slavnostní otevření nového hřiště

V pondělí 9. 6. 2008 se naše škola probudila do slavnostní atmosféry – dopoledne bylo totiž k radosti učitelů a nadšení studentů v areálu školy slavnostně otevřeno nové hřiště.

Hřiště, které splňuje všechny požadavky moderní výuky tělesné výchovy, bylo vybudováno z finančního daru společnosti ArcelorMittal Ostrava, a. s., ve výši 3 miliony korun. Multifunkční hrací plocha je pokryta speciálním povrchem z polypropylenových vláken, který je vyplněn křemičitým pískem s vodopropustnou vrstvou umožňujícím kontrolovaný skluz i pohyb hráče. Hřiště o celkové ploše necelých 1000 m2 bude sloužit pro široké spektrum sportů - házenou, košíkovou, odbíjenou, malou kopanou, tenis, nohejbal a další. Škole se tak velmi usnadní složitá situace se zajištěním výuky tělesné výchovy, protože doposud jsme využívali veřejně přístupného hřiště vzdáleného asi 300 m od školy.

Sportovní úspěchy a radost z pohybu přišli hřišti i škole popřát vzácní hosté – náměstkyně hejtmana Jaroslava Wenigerová a ředitel pro vnější vztahy společnosti ArcelorMittal Jan Rafaj, kteří společně přestřihli stuhu na vstupní bráně, další zástupci společnosti ArcelorMittal tisková mluvčí Věra Brieová a asistentka generálního ředitele Monika Pěnčíková, v zastoupení vedoucího odboru školství, mládeže a sportu KÚ MSK Dušan Rundt, vedoucí odboru investic KÚ MSK Tomáš Puff a z téhož odboru Jaroslav Sameš, místopředseda atletického svazu Oldřich Zvolánek a za sportovce Taťána Kocembová-Netoličková, zástupci společnosti Swietelsky stavební, a. s., která stavbu realizovala, Jan Kunčík, Karel Slivka, Radomil Urbánek a další hosté z řad členů Školské rady a Sdružení Poznání a médií.

Ke slavnostní atmosféře dopoledne přispěly krátkým vystoupením malé mažoretky z klubu Mažoretky Elite Ostrava – Poruba pod vedením Hany Švidrnochové a svou exhibicí Sportem ke zdraví pěvecký sbor gymnázia. Pak už nezbývalo než začít sportovat - premiérový zápas v házené si jako první vyzkoušeli studenti tercie.

Na místě, kde byla ještě na začátku školního roku zarostlá škvárová plocha, se zrodil moderní sportovní areál, na který můžeme být právem pyšní. Děkujeme nejen společnosti ArcelorMittal za štědrý finanční dar, ale i všem ostatním, kteří se svou prací a nápady na realizaci hřiště podíleli.
 

  • Publikováno: 16.6.2008

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba