gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Školní školo Středoškolské odborné činnosti

Termín konání akce: 4.3.2014

Dne 4. 3. 2014 proběhlo na našem gymnáziu školní kolo 36. ročníku Středoškolské odborné činnosti.

Školního kola se zúčastnilo 9 studentů, kteří soutěžili v 6 kategoriích. Letošní ročník byl specifický v tom, že převažovaly přírodovědné práce nad humanitními.

A zde jsou naši vítězové:

V soutěžním oboru elektrotechnika se na 1. místě umístil Jan Polok a Daniel Koch s prací Fuzzy řízení technologických systémů.

V soutěžním oboru ochrana a tvorba životního prostředí obsadily 1. místo Kateřina Ochodková a Hana Pitronová s prací Stanovení kvality vody dle vybraných ukazatelů a potenciální ekotoxicity ve vodním prostředí.

V soutěžním oboru geologie a geografie obsadil 1.místo Lukáš Frankl s prací Vliv anizotropie sádrovce na rychlost průchodu ultrazvukových vln.

V oboru pedagogiky, psychologie a sociologie se na 1. místě umístil Jakub Demel s prací Bezdomovci.

V oboru filozofie, politologie a ostatní humanitní vědy bylo uděleno 1. místo Karolíně Homolové za práci Korupce ve veřejné správě.

A v posledním soutěžním oboru, tvorba učebních pomůcek, 1. místo porota udělila Lence Waloszkové a Kateřině Waloszkové za práci Vybavení laboratoře fyziky pro 1. ročník středních škol a gymnázií.

Všem oceněným gratuluji a Kateřině Ochodkové, Haně Pitronové, Karolíně Homolové, Lukáši Franklovi, Kateřině Waloszkové a Lence Waloszkové přeji mnoho úspěchů v okresním kole.

Pavla Sláčalová, školní koordinátor SOČ
 

  • Publikováno: 20.3.2014

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba