gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Rozvoj kompetencí pedagogů Gymnázia Olgy HavlovéProjekt je realizován na základě výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 – 2020 „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II SŠ/VOŠ/DM/I"

Časový harmonogram: 1. 9. 2019 – 21. 12. 2021

Peněžní prostředky: 1 390 759 Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Z nabídky projektových aktivit jsme zvolili aktivity zaměřené na profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

 1. Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP,
  Konkrétně jsme se zaměřili na jazykové vzdělávání, ICT vzdělávání, vzdělávání v oblasti matematické gramotnosti, inkluze, čtenářské gramotnosti a výchovy k podnikavosti
 2. Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ
 3. Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
 4. Tandemová výuka
 5. CLIL ve výuce
 6. Nové metody ve výuce v SŠ
 7. Profesní rozvoj pedagogů SŠ prostřednictvím supervize/mentoringu/koučinku
 8. Zapojení odborníka z praxe do výuky v SŠ
 9. Stáže pedagogů u zaměstnavatelů

Díky podpoře z projektu na naší škole pracuje i kariérový poradce.

 

 • Publikováno: 20.2.2020

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba