gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Pečeť kvality za projekt Comenius

Termín konání akce: 24.10.2013

K velké radosti všech učitelů i studentů zapojených do dvouletého projektu Comenius "Walk and Learn Local Paths" byla jejich práce oceněna Pečetí kvality Comenius 2013.

Soutěž vyhlašuje Dům zahraniční spolupráce a o udělení Pečeti kvality rozhodují externí experti, kteří hodnotí kvalitu v realizaci a řízení projektu, výsledky, přínosy a udržitelnost projektu.

"Walk and Learn Local Paths" studentů Gymnázia Olgy Havlové byl jedním ze čtyř oceněných projektů v České republice v kategorii Projekty partnerství škol.

Na Konferenci Comenius v Praze dne 24. 10. 2013 ocenění převzala ředitelka školy Mgr. Jana Huvarová a za "comeniovský" tým Mgr. Hana Velkoborská.
 

  • Publikováno: 5.11.2013

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba