gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Oslavy 35. výročí školy

Ve dnech 18.-19. 10. 2007 ožilo Gymnázium Olgy Havlové v Ostravě – Porubě oslavami 35. výročí svého založení.

Čtvrtek se stal Dnem otevřených dveří. Návštěvníci z řad bývalých absolventů, ale též potenciální zájemci o budoucí studium na této škole si mohli prohlédnout celé gymnázium, zejména jeho nové vybavení, techniku, odborné učebny, posilovnu a všechny další atraktivní prostory. S velkým zájmem se setkala výstava fotografií z historie školy, hosté pobaveně listovali školními kronikami. Při tom všem jim ochotně asistovali současní studenti v netradiční roli průvodců.

Skutečné ovace sklidila odpolední Akademie, pořádaná pro širokou veřejnost již tradičně v Kulturním domě Poklad v Ostravě-Porubě. Bohaté pásmo divadelních scének, tanečních a pěveckých vystoupení nenechalo diváka ani na malou chvíli vydechnout a zajistilo mu více než dvouhodinovou kvalitní zábavu. Na pódiu se při tom představili nejen současní gymnaziální studenti, ale též absolventi a mnozí pedagogové. Celou divadelní revue si pak tito všichni s radostí zopakovali následujícího rána, v repríze určené současným studentům a učitelům.

Během pátečního odpoledne hostilo Gymnázium Olgy Havlové významné hosty - zástupce Moravskoslezského kraje i Magistrátu města Ostravy - primátora statutárního města Ostravy Ing. Petra Kainara, vedoucího odboru školství, mládeže a sportu KÚ MSK PaedDr. Libora Lenča, vedoucí odboru školství MMO Ing. Martu Szücsovou, členy školské rady, Sdružení Poznání, ředitele ostravských gymnázií, sponzory a bývalé zaměstnance školy. Příjemnému posezení předcházelo slavnostní otevření nově rekonstruované chemické laboratoře a krátký kulturní program zajištěný zdejšími talentovanými studenty.

Gymnaziální pětatřicáté narozeniny byly plné vzpomínání, nostalgie i smíchu. Snad to bude všem těm, kdo s touto školou spojili své životy, přáno i v budoucnu. Třeba už při tom kulatém, čtyřicátém výročí, které se nezadržitelně blíží.

Mgr. Lukáš Bárta
 

  • Publikováno: 22.10.2007

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba