gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Naši studenti zahajují stáž na Akademii věd ČR

Na konci loňského roku byli studenti naší školy upozorněni na možnost zapojení do projektu Otevřená věda pořádanou Akademií věd ČR. Projekt prestižní vědecké instituce se zaměřuje na podporu zvyšování zájmu o vědu a výzkum. Účastníci programu se v průběhu školního roku zúčastní vědeckých stáží na výzkumných pracovištích, kde budou pracovat na svých projektech. Ve výběrovém řízení uspěli tři studenti naší školy: Matyáš Hansel, Ota Michálek a Sotirios Pupakis. V první polovině ledna roku 2018 stážisté poprvé navštívili odborná pracoviště, seznámili se svými lektory a formulovali své projekty, na kterých budou pod odborným vedením pracovat.

Studenty jsme požádali o krátkou reflexi a představení jejich záměrů.  

Od Nového roku se účastním projektu Otevřená věda, ve kterém mám šanci přiblížit se k výzkumu a vývoji. Téma mé stáže je „Co vidí počítač v mikroskopu“. Cílem stáže je vytvoření pluginu pro software ImageJ, který bude sloužit k potlačení šumu vzniklém při pořizování snímků za nízké světelnosti za pomoci mikroskopů. Dále si vyzkouším vyhledávání objektů ve snímcích, jak buněk, tak například bakteriálních kolonií a vyhodnocování jejich růstu.
Sotirios Pupakis, septima A

V pondělí, 22. 1. 2018, jsem se zúčastnil projektu Otevřená věda při AV ČR. Ráno, chvíli před devátou, jsem se u vchodu Fyzikálního ústavu AV ČR v Praze potkal se svými dvěma kolegy – také stážisty – a naším velmi přátelským lektorem. Po krátké prezentaci toho, co nás během roční stáže bude čekat, nás lektor seznámil s na první pohled složitě vypadající teorií. Brzy jsme ji však začali chápat. Následně jsme se vydali do jedné z nejmodernějších laboratoří v Evropě, kde jsme osobně mohli zhlédnout metodu růstu krystalů (Micropulling down growth technology), které se používají při výrobě scintilačních materiálů, nacházejících využití při detekci ionizujícího záření. Po obědě a seznámení s bezpečností práce jsme si v laboratoři vyzkoušeli měření optických vlastností „fosforu“, který se používá při konstrukci bílé LED diody.
Jedná se o nevyčíslitelnou zkušenost, proto tento projekt mohu vřele doporučit všem, kteří se zajímají ať už o přírodní, či humanitní vědy. Každý si v širokém výběru najde to své, má možnost získat nové zkušenosti a poznávat nové věci.

Ota Michálek, 3. C

Přihlásil jsem se do projektu Otevřená věda pořádaného Akademií věd ČR. Nabízí několik zajímavě zaměřených ročních stáží z více než 25 oborů pro aktivní studenty středních škol. Vybraní uchazeči musí splnit měsíční časovou dotaci danou lektorem, během které s ním v místě jeho pracoviště pracují na dané téma a výsledky své práce  prezentují na vybraných akcích.
Mě osobně zaujala geografická stáž na téma „Studium změn vývoje kulturní krajiny“, jejímž lektorem je doktor Trojan z Ústavu geoniky v Brně. Společně se zaměříme na digitalizaci a následnou komparaci starých map vybraných oblastí Maďarska z nedávných století. Se svoji prací se v červnu zúčastním Veletrhu vědy v Praze, workshopu doktorandů Masarykovy univerzity v Brně a na podzim studentské konference. Po ukončení roční stáže obdrží účastníci certifikát o absolvování, který se jistě neztratí v žádném CV!

Matyáš Hansel, sexta A
 

  • Publikováno: 22.1.2018

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba