gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Naši studenti byli úspěšní v testování PISA

V loňském roce se naše gymnázium zúčastnilo pilotního šetření PISA. Nyní jsme obdrželi zprávu s výsledky naší školy v kontextu všech zúčastněných škol v České republice. Šetření bylo provedeno v základních školách a víceletých gymnáziích z krajů Praha, Středočeský, Olomoucký a Moravskoslezský, sledovanými oblastmi byly: matematika, řešení problémových úloh a finanční gramotnost.

Dvouhodinový písemný test zjišťoval úroveň matematické gramotnosti, dovednosti řešit problémové úlohy v dalším testování ukázaly, jak umí žáci tvořivě kombinovat vědomosti a dovednosti z různých oborů. Výsledky testů z finanční gramotnosti nebyly uveřejněny, protože se testování zúčastnil malý počet žáků. Naopak ve sledovaných oblastech matematika a problémové úkoly byly výsledky žáků naší školy ve srovnání s výsledky žáků v České republice vynikající, neboť jsme se v pořadí všech škol stejného druhu dostali na 2. místo.

Jsem velmi ráda, že naše škola úspěšně reprezentovala v mezinárodním šetření PISA nejen kraj, ale celou republiku.
 

  • Publikováno: 4.4.2012

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba