gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Naši dějepravci vystavovali a učili ve Varšavě

Termín konání akce: 2.2.2012 - 20.2.2012

Slavnostní otevření polskojazyčné verze výstavy Občanského sdružení PANT o dramatickém roku 1968 v Československu a Polsku "Razem / przeciwko sobie?" zahájili učitelé dějepisu našeho gymnázia Petr Šimíček a Jiří Sovadina v prostorách Českého centra ve Varšavě za účasti českého velvyslance v Polsku Jana Sechtra. O čtrnáct dní později výstavu představili ve varšavském Lyceu Mikuláše Koperníka, kde vedli pracovní workshop s polskými studenty a interpretační výukovou hodinu. Nyní se chystá vernisáž výstavy na půdě našich přátel z Vzdělávacího oddělení Institutu pamieci narodowej (IPN) za účasti ředitele Łukasza Kamińskiego a ředitelky Českého centra Pavly Foglové.

Pro občanské sdružení PANT i naše gymnázium bylo nepochybně poctou, že první představení polskojazyčné verze výstavy o dramatických událostech roku 1968 v Československu a Polsku "Razem / przeciwko sobie?" polským návštěvníkům mohlo proběhnout 2. února 2012 na reprezentativní půdě Českého centra ve Varšavě díky podpoře jeho ředitelky Pavly Foglové. V Českém centru se pravidelně konají projekce českých filmů, přednášky, výtvarné výstavy či koncerty. Naše výstava doplnila tuto pestrou mozaiku rovněž o výstavní projekt vzdělávací.


Vernisáž výstavy se odehrála za účasti českého velvyslance v Polsku Jana Sechtra, patronky česko-polské spolupráce, novinářky a překladatelky Petrušky Šustrové a zástupkyně našeho polského partnera, paní Moniky Koszyńské (Centrum Edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej - "Przystanek Historia"). V mrazivém večeru našlo cestu do Českého centra několik desítek návštěvníků, mezi nimi také polští středoškolští učitelé a novináři. Po slavnostím uvítání hostů a návštěvníků předala ředitelka Českého centra Pavla Foglová slovo předsedovi PANTu Petru Pánkovi, který v krátkosti představil občanské sdružení, jeho vzdělávací a mezinárodní aktivity, vzdělávací portál Moderní dějiny.cz i jeho čtyřjazyčnou rubriku. Poté objasnil smysl a koncepci výstavy jeden ze spoluautorů Petr Šimíček a společně s kolegou Jiřím Sovadinou následně představili pracovní list pro polské žáky a jejich učitele. Seznámili polské publikum se zkušenostmi získanými pří práci se školními skupinami v instalacích české jazykové verze této výstavy na českých školách. Prakticky předvedli možnosti využití a interpretace pramenů reprodukovaných na výstavních panelech (dobové fotografie, karikatury, anekdoty, letáky, tisk). Po zahajovací části se rozproudila živá debata tvůrců expozice s polskými návštěvníky, především učiteli z polských středních škol, na nichž bude tato putovní výstava v průběhu roku 2012 postupně instalována.

20. února se odehrála druhá vernisáž, tentokráte na půdě XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika ve Varšavě. Akci zahájila ředitelka varšavského lycea, ředitelka Českého centra Pavla Foglová a předseda PANTu Petr Pánek. Naši učitelé dějepisu, Petr Šimíček a Jiří Sovadina pak polským studentům představili výstavu, objasnili smysl jednotlivých panelů a událostí dramatického roku 1968 a poté pracovali s polskými studenty přimo ve výstavní expozici. Polští žáci vyplňovali pracovní listy, diskutovali mezi sebou i s tvůrci výstavy a následně se přemístili do třídy, kde proběhla interpretace jednotlivých pramenných podkladů z pracovních listů. Zástupci našeho gymnázia navázali s tímto varšavským lyceem spolupráci, která by měla vyvrcholit na podzim výměnným pobytem varšavských a ostravských studentů, kteří budou moci poznat historii svých sousedů mnohem blíže a intenzivněji.

Proč jsme zvolili právě toto téma?
Jako jeden z momentů společného historického „prolnutí v čase a prostoru“ jsme zvolili československé a polské události dramatického roku 1968. Oba dva komunistické režimy se tehdy ocitly na jedné z dějinných křižovatek. Reformní proces v ČSSR vedl k nečekaným a dříve nemyslitelným změnám v samotné straně, k postupné liberalizaci, živené nadějemi a očekáváním většiny obyvatel, až k fatálnímu dni vojenské intervence vojsk Varšavské smlouvy, celospolečenskému krutému procitnutí a nástupu normalizace. Představitelé polského komunistického režimu byli ve stejném roce také konfrontováni s liberálními požadavky studentů a intelektuálů, mnohdy inspirovanými československými událostmi. Na rozdíl od svých českých soudruhů však udrželi události v Polsku „pod kontrolou“, zasáhli tvrdě proti názorové opozici doma v Polsku, podporovali výrazně vojenský zásah proti „kontrarevoluci“ v ČSSR a nakonec se na této ostudné akci sami vojensky podíleli. Byla to rána pro všechny svobodomyslné občany obou států, jejichž režimy zůstaly totalitní. Protestní sebeupálení Ryszarda Siwce v Polsku, Jana Palacha, Jana Zajíce a Evžena Plocka v Československu byla tragickým epilogem, protestem proti nekompromisnímu násilí, pokusem probudit lidi z všudypřítomné beznaděje. To vše jsme se rozhodli v kostce sdělit studentům na obou stranách hranice ve formě putovní výstavy.

Co získali návštěvníci vernisáže?
Účastníci obou vernisáží obdrželi katalogy výstavy s kompletními texty jednotlivých panelů, pracovními listy k výstavě pro studenty a DVD s výukovými materiály k roku 1968 (další pracovní listy k tématu, výukové prezentace, prameny). Zúčastnění učitelé si z něj mohou vytisknout připravené pracovní listy s otázkami a úkoly k textům, fotografiím, anekdotám a dalším pramenům, které jsou na jednotlivých panelech publikovány. Práce s pracovními listy v expozici přitažlivou a objevnou formou vtáhne studenty do tématu (úkoly jsou tvůrčí a interpretační, nikoli faktografické) a vede je ke spolupráci ve skupině.


Vernisáž polské verze výstavy v Českém centru ve Varšavě
na webu Českého centra ve Varšavě
na portále O.pl
na portále LC 24
na portále Ośrodka KARTA „Uczyć się z historii”
 
Pozvánka na vernisáž polské verze výstavy na XXXIII Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. Mikołaja Kopernika ve Varšavě

Pozvánka na vernisáž ve Vzdělávacím oddělení Institutu pamieci narodowej (IPN)

Vernisáž a mediální ohlasy na českou verzi výstavy
článek o vernisáži výstavy na Gymnáziu Olgy Havlové
článek o výstavě na Moderních dějinách.cz
reportáž o výstavě v polském pořadu Českého rozhlasu Ostrava Kwadrans Polskich Aktualności - rozhovor s Petrem Šimíčkem v polštině - „Razem przeciwko sobie-1968 rok w Czechosłowacji oraz Polsce” wernisaż wystawy Stowarzyszenia PANT w Ostrawie
článek o výstavě na stránkách Ministerstva zahraničních věcí – Česko-polské fórum
Petr Šimíček o výstavě v pořadu Koktejl Českého rozhlasu Ostrava (vysílán 17.11.2011)
reportáž České televize o výstavě: Odpolední události, 26. 11. 2011 (v čase 21:35 - 23:30)

  • Publikováno: 23.2.2012

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba