gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Naši dějepravci přednášeli učitelům v Moskvě

Termín konání akce: 10.5.2012 - 13.5.2012

Naši učitelé dějepisu a redaktoři portálu Moderní dějiny.cz Petr Šimíček a Jiří Sovadina přijali pozvání na konferenci učitelů dějepisu Ruska a Kazachstánu pořádanou Centrem Andreje Sacharova v Moskvě. Setkali se rovněž se zástupci dalších institucí (Memorial, Muzeum Gulagu), s nimiž projednávali konkrétní podobu mezinárodní spolupráce. Tato studijní a pracovní cesta se uskutečnila díky podpoře Českého centra v Moskvě.

Naši dějepravci přednášeli učitelům v Moskvě

Během čtyřdenního pobytu (10.-13. května) v Moskvě jsme se znovu prostřednictvím dramatických a vpravdě historických událostí současnosti v nejrůznějších paralelách vraceli k době komunistického Sovětského svazu a jeho dějinám. Naším hlavním posláním bylo představení výukových aktivit Občanského sdružení PANT ruským partnerům. Ideálním prostorem pro takovéto inspirativní setkání byla konference učitelů dějepisu, kterou každoročně pořádá Centrum Andreje Sacharova v Moskvě. Její součástí bylo také vyhlášení výsledků 10. ročníku soutěže ruských učitelů, kteří se věnují výuce moderních dějin a vytvářejí sami výukové materiály pro své žáky a studenty. Na konferenci vystupovali odborní historici, metodici, učitelé a zástupci nevládních organizací. Aktivity PANTu na mezinárodním poli představil ve svém vystoupení Petr Šimíček, zaměřil se především na tradiční mezinárodní konference o výuce moderních dějin, které pořádáme v Ostravě, a také na konkrétní příklady spolupráce s polskými partnery v rámci Česko-polského fóra či výsledky visegrádské spolupráce se Slováky, Poláky a Maďary. Ruské učitele i přítomné historiky velmi zaujalo představení našeho výukového portálu Moderní dějiny.cz, neboť v ruském internetovém prostředí takto zacílený a specifický portál pro učitele neexistuje. Vystoupení vzbudilo velmi živý ohlas a dlouhou diskusi, překvapivě mnoho dotazů směřovalo k působení československých legií na Rusi v době občanské války. Výsledkem prezentace na konferenci bylo následné jednání s ředitelem Sacharovova centra o konkrétních možnostech spolupráce při tvorbě dvoujazyčných výukových materiálů, výměně pramenů a tvorbě společného projektu.

Součástí naší návštěvy byla rovněž veřejná prezentace našich vzdělávacích aktivit a portálu na půdě Českého centra v prostorách Velvyslanectví ČR v Moskvě. Setkání zahájil zaměstnanec centra Jan Machonin, poté Petr Pánek a Petr Šimíček představili historii PANTu, jeho cíle a záměry, konkrétní pojekty a mezinárodní spolupráci. Jiří Sovadina podrobně rozkrýval ruským účastníkům strukturu nové verze portálu Moderní dějiny, způsob práce s ním, jeho obsah a výukové možnosti.

V dalších dnech jsme úspěšně jednali o spolupráci s dalšími partnery, kteří projevili o setkání s námi živý zájem. První setkání se odehrálo v Muzeu Gulagu v Moskvě, jeho ředitel i přítomní zaměstnanci e zajímali především o způsoby výuky moderních dějin v České republice, o práci neziskových organizací a především o možnostech praktické spolupráce našich institucí. V podobném duchu jsme pak rovněž jednali se zástupci nevládní organizace Memorial, která se dlouhodobě zabývá dokumentací zločinů stalinských represí, fungování táborového systému a sběrem informací o obětech nezákonností a zločinů sovětské moci. Zde jsme také navštívili depozitář a prohlíželi si archiválie a předměty vězňů z dob věznění v stalinských táborech. Také zde jsme se dohodli na budoucí vzájemné výpomoci a společné práci na tvorbě výukových materiálů.

Celý náš pobyt se odehrával ve velmi dramatické atmosféře demonstrací proti prorušování lidských práv v současném Rusku, měli jsme tudíž možnost konfrontovat oficiální zpravodajství státní televize a v mnohých rozhovorech svědectví demonstrantů o současném tristním stavu demokracie v této zemi. Myslíme na všechny svobodomyslné Rusy, zastánce lidských práv, obránce svobody slova a přejeme jim odvahu a sílu...

Petr Šimíček a Jiří Sovadina

Petr Šimíček o Rusku v pořadu České televize Události plus 18. května 2012
 

  • Publikováno: 17.5.2012

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba