gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Nadační den pro Olgu Havlovou za námi

Vyvrcholením akcí, které naše gymnázium uspořádalo u příležitosti 80. výročí narození Olgy Havlové, byl bezesporu Nadační den Olgy Havlové, který se odehrával v krásném slunném dni na půdě naší školy 3. října 2013.

 

Dopolední program zahájili vzácní hosté, kteří se s Olgou Havlovou znali, spolupracovali s ní a ochotně přijeli do Ostravy na ni zavzpomínat. V debatě moderované Monikou Horsákovou jsme přivítali Olžiny přítelkyně z disentu Annu Freimanovou a Petrušku Šustrovou i její spolupracovnice z Výboru dobré vůle, ředitelku Milenu Černou a Moniku Granja. Ve velmi osobních a bezprostředních vzpomínkách přiblížili studentům Olgu Havlovou nejen jako manželku disidenta a pozdějšího prezidenta, první dámu či zakladatelku nadace, ale především jako neobyčejně výraznou osobnost, statečnou a činorodou ženu. Rozpovídaly se o jejím dětství na Žižkově, osudovém setkání s Václavem Havlem, milovaných chvílích na Hrádečku, životě pod dohledem StB, činnosti v disentu, přirozeném vplynutí do role první dámy, o neskutečném nasazení ve Výboru dobré vůle.

Po krátkém filmu Olgy Sommerové o Olze Havlové z cyklu GEN zahájil svou projekci blízký přítel manželů Havlových, fotograf Bohdan Holomíček. Ten začal Václava a Olgu fotit v roce 1974, na Hrádeček to měl kousek, docházel za nimi a stal se tak po čase „rodinným“ fotografem Havlových na jejich venkovském útočišti. Projekce fotografií zahrnovala snímky rekapitulující proměnu tváře českých měst a krajiny za poslední půlstoletí, studentům odhalovaly dnes již naprosto nepředstavitelné rekvizity komunistického režimu, rozeseté po ulicích, městech, na stěnách i fasádách. Hesla, nápisy, monstrózní pomníky. Pochopitelně došlo také na křehké snímky Olgy a Václava Havlových z Hrádečku.

Většina studentů školy měla během Nadačního dne možnost diskutovat se zástupci různých charitativních organizací působících na Ostravsku - pozvání přijalo osm společností: ADRA, Charita Ostrava, Mobilní hospic Ondrášek, Centrum pro rodinu a sociální péči, Hospic Frýdek-Místek, Občanské sdružení Vzájemné soužití a Asociace Trigon. Každá ze společností se věnuje trochu jiné problematice, takže besedy přinesly studentům možnost seznámit se s problematikou sociální práce v různých souvislostech, otevřít často tabuizovaná témata a také ukázat cestu smysluplného naplnění volného času prostřednictvím dobrovolnické práce.

Mladší studenti se v připravených workshopech věnovali pracovním listům k fotografické výstavě, prostřednictvím kterých se blíže seznámili s vybranými úseky života Olgy Havlové, některými historickými nebo politickými souvislostmi a zajímavostmi. Starší studenti pracovali s katalogem anglické verze výstavy.

Odpolední program zahájila ve 14 hodin vernisáž výstavy „Olga Havlová ve vzpomínkách přátel a fotografiích Bohdana Holomíčka“ za účasti zástupců gymnázia, autorů výstavy z PANTu, Bohdana Holomíčka a dalších pozvaných hostů.

Bezprostředně poté vypukl odpolední program na školním hřišti. Na jeho zahájení promluvili ředitelka školy, starosta městského obvodu Ostrava – Poruba ing. Lumír Palyza, poslankyně minulé Poslanecké sněmovny PČR PhDr. Jaroslava Wenigerová, bývalá ředitelka školy PhDr. Šárka Hrdinová, která v roce 1996 iniciovala to, aby škola se souhlasem tehdejší prezidenta přijala čestný název Gymnázium Olgy Havlové, a předsedkyně Výboru dobré vůle MUDr. Milena Černá, která škole předala vzácnou stříbrnou medaili Olgy Havlové.

Školní hřiště se na celé odpoledne proměnilo v místo setkání současných a bývalých studentů, rodičů, hostů, přátel našich studentů i lidí, kteří se zkrátka přišli podívat, co se to vlastně děje. Na hřišti stál nepřehlédnutelný stan cirkusového šapita, ve kterém po celou dobu programu probíhaly workshopy společnosti Cirkus trochu jinak – děti i dospělí si mohli vyzkoušet žonglování, chůzi po laně, cvičení s obručí a další kejkle.

V programu se představili studenti školy s nacvičeným artistickým vystoupením, jehož součástí bylo kromě jiného i impozantní vystoupení na visutých šálách, zahrály skvělé studentské kapely Žlutý sníh a Just Plane, vystoupilo studentské divadlo se svým absurdně laděným představením „Ve jménu Olga!“, absolvent školy a držitel oficiálního českého rekordu v seskoku z výšky na jednokolce Jenda Střelec předvedl svou exhibici a celé odpoledne vedl workshopy pro zájemce, se svými exhibicemi vystoupili členové společnosti Cirkus trochu jinak a představili své artistické a kejklířské umění, umění starodávné pantomimy i umění provazochodectví a cvičení na šálách, při kterém se doslova tajil dech. Během programu jsme vyhlásili vítěze esejistické soutěže inspirované úryvkem textu Olgy Havlové a předali ceny vítězům. V průběhu celého odpoledne probíhal permanentní turnaj ve volejbale a přehazované, o který studenti projevili navzdory chladnému počasí nebývalý zájem a hráli jako o duši. Zejména dětští návštěvníci ocenili možnost nechat si na tvář namalovat obrázek a zapojit se do nabízených aktivit. Závěrečným bodem programu bylo vystoupení ostravských klubových hudebníků.

Charitativní ráz Nadačního dne jsme naplnili nejen výběrem dobrovolného vstupného, ale také prodejní výstavou studentských prací a dražbou prací studentů i profesionálních výtvarníků a předmětů ze sportovního prostředí. Na nejvyšší částku se pod vedením zkušeného profesionála vyšplhala vydražená cena za výtvarný triptych studentky Nikol Greplové, ale největší zájem měli dražitelé o předměty ze sportovního prostředí – dres HC Vítkovice Steel podepsaný všemi současnými hráči, retro dres FC Baník taktéž s podpisy současných hráčů, šermířská přilba pětibojaře a olympionika Davida Svobody a další. Uměnímilovné dražitele zase zaujaly práce ostravských výtvarníků poskytnuté do dražby ve spolupráci s Ilonou Rozehnalovou, majitelkou Antikvariátu a galerie Fiducia.

Z dobrovolného vstupného, prodejní výstavy a dražby jsme získali skvělou částku 36 869 Kč! Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, jak už jsme avizovali, částku zdvojnásobí. S touto úžasnou podporou Výboru dobré vůle tedy budeme moci mezi osm charitativních institucí rozdělit částku 73 738 Kč, tedy více než 9 000 Kč na jednu instituci.

Díky krásnému slunečnému podzimnímu počasí, neformální přátelské atmosféře, pestré směsici nabízených aktivit, ochotě aktérů programu, kteří vystupovali bez nároku na honorář, a perfektně zajištěnému občerstvení se Nadační den Olgy Havlové proměnil v krásné poetické odpoledne a nezapomenutelný zážitek.

Gymnázium Olgy Havlové se svými aktivitami na poli popularizace moderních dějin a tematiky lidských práv snaží důstojně rozvíjet odkaz Olgy Havlové jako výjimečné osobnosti naší moderní historie. U příležitosti 80. výročí jejího narození jsme právě s tímto vědomím zorganizovali několik akcí, které Olgu Havlovou připomněly mladým lidem i široké veřejnosti. Součástí oslav byla účast našeho studentského divadla na dni věnovaném Olze Havlové na pražském hudebním festivalu United Islands v červnu, esejistická soutěž pro studenty, životopisná výstava v české verzi pro základní a střední školy z celé ČR či anglické jazykové verzi pro Havlovský festival ve Washingtonu a především dlouho očekávaný, pestrý a úspěšný Nadační den Olgy Havlové…

Jana Huvarová a Petr Šimíček
 

  • Publikováno: 6.10.2013

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba