gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Mezinárodní konference v Německu

Mezinárodní konference „Historická paměť a regionální identita“.

Ve dnech od 9. do 13. června se naši učitelé dějepisu, Petr Šimíček a Jiří Sovadina zúčastnili mezinárodního setkání historiků v německém Eichsfeldu. Přizvání k účasti na projektu nazvaném „Historická paměť a regionální identita“ naše škola obdržela z Opavské univerzity díky kladným ohlasům na pořádání studentských konferencí, věnovaných výzkumu totalitních režimů v dějinách Československa.

Setkání historiků z Německa, Polska a České republiky pořádalo s podporou EU vzdělávací centrum při Grenzlandmuseum v dolnosaském Eichsfeldu, kterým v období studené války probíhala železná opona rozdělující Německo na východní a západní část. Na tomto místě symbolizujícím rozdělení Evropy v době studené války, došlo k setkání zástupců tří univerzit, zemských archivů a středních škol jehož cílem bylo navázání kontaktů a výměna zkušeností v oblasti historického výzkumu a vzdělávání.

Úvodní den sympozia byl věnován přednáškám o směřování evropské integrace ve 21. století, regionální identitě v Horním Slezsku a dopadech iniciativy Charta 77 na severní Moravě. Místní vzdělávací centrum účastníkům prezentovalo své vzdělávací aktivity, muzejní expozici věnovanou rozdělení Německa neprostupným hraničním opevněním. Zvláštní iniciativou české strany byla vernisáž výstavy českého fotografa Jindřicha Štreita v prostorách muzea. Hlavním bodem programu však byly tři workshopy na téma regionální identita, orální historie a paměť krajiny, na kterých zástupci naší školy s úspěchem a kladnými ohlasy prezentovali projekt studentských konferencí (Mýty a realita komunistického Československa; Antisemitismus, holocaust a ostravští Židé; Československo a Ostrava v roce 1968).

Kromě prezentace aktivit naší školy na mezinárodním poli došlo ke slibnému navázání kontaktů s univerzitou v Katovicích, se kterou hodláme v budoucnu realizovat projekt věnovaný naší společné historii.


Informace o projektu najdete na stránkách www.co-memo.eu.

  • Publikováno: 19.6.2008

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba