gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Měření tělesných hodnot a exkurze v laboratořích Centra diagnostiky lidského pohybu

Termín konání akce: 9.12.2016

V pátek 9. 12. 2016 se 18 studentek, které navštěvují „Fitness kroužek“, zúčastnilo měření tělesných hodnot a exkurze v laboratořích Centra diagnostiky lidského pohybu (dále jen CDLP), které je součástí Katedry studií lidského pohybu na Ostravské univerzitě.

Centrum diagnostiky lidského pohybu (CDLP) je výzkumné centrum zaměřené na řízení procesů vedoucích ke zlepšování kvality pohybu a pohybové výkonnosti v oblastech sportu a tělesných cvičení. Zabývá se funkčními a strukturálními vztahy mezi pohybem a zdravím, nabízí zkvalitnění diagnostiky lidského pohybu pro rehabilitační a ortopedické účely. CDLP se specializuje na výzkumné oblasti antropomotorika, biomechanika, fyziologie a funkční antropologie. Každá výzkumná oblast má svoji laboratoř, přístrojové vybavení nejvyšší kvality a odborného garanta, který zaštiťuje jednotlivé testy.
V první vlně návštěvy CDLP se každá ze studentek postavila na speciální antropometrický přístroj zvaný InBody 770, který provádí velmi podrobnou, přesnou, rychlou a bezpečnou analýzu lidského těla. Jedná se o metodu přímé analýzy segmentové multi-frekvenční bioelektrické impedance, označované jako metoda DSM-BIA. Každá ze studentek obdržela ihned po změření několikastránkové výstupní hodnoty, které obsahují jedinečné informace o jejich tělesných hodnotách a složení těla, například o celkové tělesné hmotnosti [kg], tělesné výšce [cm], množství celkové tělesné vody [l], množství intracelulární a extracelulární tekutiny, množství celkové svalové hmoty [kg], množství podkožního tuku [%], množství viscerálního tuku, množství proteinů a minerálů nebo bazálním metabolismu. Studentky se také dozvěděly informace o množství viscerálního (útrobního, orgánového) tuku, který spadá do rizikových faktorů pro vznik cukrovky, infarktu, vysokého krevního tlaku či různých onkologických onemocnění. Výsledky měření jim rovněž poskytly informace o segmentální analýze, neboli rozložení tělesných hodnot mezi trup, levou a pravou dolní končetinu a levou a pravou horní končetinu.

V druhé části návštěvy jsme absolvovali exkurzi v laboratořích. Dozvěděli jsme se především informace o testování lidského těla z pohledu funkční anatomie, antropometrie, fyziologie i biomechaniky. Studentky si rovněž měly možnost prohlédnout a vyzkoušet přístroje, pomůcky a prostředky, které se při výzkumech využívají. Na vlastní kůži si některé vyzkoušely jednoduchý test na změření výšky vertikálního skoku pomocí silové plošiny.

Znalost jednotlivých parametrů tělesného složení je velmi důležitá nejen pro sportovce, ale také pro širokou veřejnost. Věřím, že měření a exkurze byla pro studentky zajímavá, přínosná, motivující a poučná, a proto bych jim chtěla poděkovat, že se zúčastnily a udělaly tak další krok ke změně vlastního životního stylu. Závěrem děkuji vedoucímu CDLP (Mgr. Roman Farana, Ph.D.) a odbornému garantovi (Mgr. Adam Motyka).

Mgr. Romana Vaňková
 

  • Publikováno: 15.12.2016

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba