gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Maraton v psaní dopisů 2015

Termín konání akce: 16.12.2015

Dne 16. prosince 2015 proběhl na naší škole již tradičně Maraton v psaní dopisů pořádaný organizací Amnesty International. Jedná se o největší mezinárodní akci na podporu nespravedlivě vězněných, pronásledovaných nebo utlačovaných lidí. Cílem je společně napsat a poslat co nejvíc dopisů s výzvami vládám či úřadům příslušných zemí a upozornit tak na porušování práv konkrétních lidí.

Letos se do spoluorganizování této akce zapojili studenti sexty B a kvarty A – Jana Biroščáková, Agáta Horáková, Jan Neubauer, Daniela Němcová a Magdalena Ostárková.

Společně vybrali čtyři případy konkrétních lidí – Alberta Woodfoxe z USA, který je již 43 let vězněn na samotce, Teodoru del Carmen Vasquézovou ze Salvadoru, odsouzenou k 30 rokům vězení po porodu mrtvého dítěte, dívky z Burkiny Faso, které jsou nuceny ke sňatku v jedenácti letech, Samana Naseema z Íránu, mučeného 97 dní a odsouzeného k trestu smrti v sedmnácti letech. Studenti během vyučování seznamovali své spolužáky s jednotlivými případy. Kdo měl zájem, mohl napsat dopis a přispět na poštovní známku. Celá akce se setkala s velkým ohlasem, podařilo se vybrat 4427 korun, což umožnilo odeslat 141 dopisů přímo jednotlivým ministrům spravedlnosti v daných zemích a dalších zhruba 110 dopisů na centrálu Amnesty International do Prahy, odkud byly rozesílány jednotlivým vládám.

Ráda bych poděkovala všem, kterým život nespravedlivě odsouzených nebyl lhostejný a svým dopisem se pokusili osudy těchto lidí změnit.
                                                                                                                                                                     
Kateřina Trojek   

  • Publikováno: 7.1.2016

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba