gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Kulturně-historická exkurze do Paříže

Ve dnech 26.-31. března letošního roku absolvovala skupina 44 studentů 2. a 3. ročníků našeho gymnázia náročnou cestu po nejzajímavějších historických památkách a galeriích Paříže za doprovodů svých frankofonních profesorek Kateřiny Rozhonové a Pavly Fečunové i svého dějepravce Petra Šimíčka.

Po náročném přejezdu rodné vlasti a Německa jsme se v ranním rozbřesku vydali po stopách politických a uměleckých dějin římské, středověké, revoluční i soudobé Francie. Po procházce lucemburskými zahradami s dominantní budovou paláce, dnešního senátu, obdivovali studenti nejreprezentativnější stavbu pařížského klasicismu a nekropoli významných osob francouzského umění a vědy – Pantheon. Poté jsme mířili k historickým budovám Sorbony a ke středověkému Hotelu de Cluny, kde jsme si prohlédli galsko-římské lázně za 4. století. Přes etnicky pestrou Latinskou čtvrť a řeku Seinu pak naše výprava doputovala na Ile de la Cité. Studenti navštívili slovutnou katedrálu Notre Dame a v její těsné blízkosti také památník francouzským obětem nacistické vyhlazovací politiky v dobách II. světové války. Poslední zastávkou na iniciační cestě prvního dne byl Justiční palác se slavnou Sainte Chapelle.

Následující den jsme zahájili prohlídkou rezidenčního zámku Bourbonů ve Versailles a impozantních zámeckých zahrad. Studenti pěšky či na vypůjčených kolech navštívili také zámky Velký a Malý Trianon a vesničku Marie Antoinetty – Hameau. Po Francii 17. století jsme se odpoledne přenesli do futuristické moderní architektury pařížské čtvrti La Défense, kde jsme se ocitli mezi mrakodrapy, uprostřed nejrozsáhlejšího obchodního komplexu v Evropě, pod triumfální budovou La Grande Arche – dalším obloukem na královské cestě meziá Louvrem a Versailles. Večer jsme se přesunuli na Montmartre, vystoupali k bazilice Sacré-Coeur, pak prošli náměstím malířů a umělců všeho druhu – Place du Tetre. Závěr dne trávili studenti procházením po divoké a rozpustilé ulici Pigale a okukováním věhlasného zábavního podniku Moulin Rouge.

Den třetí pravobřežní započal naším výsadkem u triumfálního oblouku, jeho obhlídkou a pokusy o analýzu dopravní divočiny kolem. Následovala túra po tříkilometrové výstavní třídě Champs Elyssés, zastávka u výstavních budov Grand Palais a Petit Palais, procházka kolem prezidentského sídla, Elysejského paláce až na Place de la Concorde, kde padlo studentské oko na známý luxorský obelisk. Přes zahrady tuilerijské pod malým vítězným obloukem jsme dorazili k Louvru a nastala vytoužená několikahodinová obhlídka vynikajících klenotů světového umění. Z Louvru naše kroky mířily kolem Palais Royal a Burzy ke kostelu sv. Eustacha ke kulturnímu a vzdělávacímu komplexu Centre Pompidou. Den pak studenti završili prozkoumáváním a propátráváním moderního podzemního nákupního centra Forum des Halles.

V deštivém dni posledním celá naše skupina navštívila české velvyslanectví ve Francii na Martových polích – naše nejhonosnější sídlo pro zastupování ČR v zahraničí. Po spontánní a zajímavé besedě s velvyslancem Pavlem Fischerem jsme si prohlédli reprezentativní místnosti ambasády (spjaté s činností Masarykovou i Benešovou) a vystoupali na střešní terasu, odkud se naskytly překrásné výhledy na Martova pole a nejvýraznější dominanty Paříže. Poté nás čekal výšlap či jízda na terasy Eiffelovy věže a další nezapomenutelné rozhledy. Kolem Invalidovny pak zamířila naše skupina do galerie malby, sochařství, užitého umění a fotografie 19. století Musée d´Orsay. Večer před odjezdem čekala na studenty závěrečná plavba lodí po Seině, během které z netradiční perspektivy znovu přehlédli většinu nejdominantnějších pařížských památek a získali tak ucelený obraz francouzské metropole... Večer jsme město na Seině se slzou v oku opustili a řítili se dálničním spletencem do Remeše, tam za nočního mžení okoukli osvětlenou katedrálu a pak se jen řítili blíže a blíže k naší drahé industriální Ostravěnce.
 

  • Publikováno: 19.7.2007

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba