gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Kongres „Ekologie v rámci tvorby krajiny v návaznosti na těžbu uhlí“

Termín konání akce: 30.9.2013

Dne 30. září 2013 jsme se s panem profesorem Mgr. Martinem Fluksou zúčastnili desátého ročníku ekologického kongresu na téma „Ekologie v rámci tvorby krajiny v návaznosti na těžbu uhlí“. V 8 hodin ráno zahájil kongres hejtman Moravskoslezského kraje pan Miroslav Novák úvodní prezentací, která nás uvedla do základní problematiky těžby uhlí a rekultivace krajiny. Poté měli proslov pan Lumír Palyza, starosta Ostravy-Poruby, a další významní hosté.

Kongresu se dohromady zúčastnilo 168 diváků a studentů, kteří prezentovali své prezentace na tato témata:

1. Energetická koncepce s ohledem na specifika jednotlivých krajů
2. Strategická surovina – uhlí
3. Využití uhlí v teplárenství
4. Rekultivace krajiny po těžbě uhlí
5. Revitalizace krajiny po těžbě uhlí
6. Resocializace krajiny po těžbě uhlí

V rámci energetické koncepce vyjadřovali studenti svůj názor na současnou situaci docházejících zásob uhlí jakožto neobnovitelného zdroje. Také zde byly uvedeny možnosti efektivního nahrazení uhlí k výrobě energie a nevýhod při jeho využívání. Tato problematika byla zaměřena většinou na Moravskoslezský kraj. Dále byla v oblasti využití uhlí v teplárenství zmíněna například jediná černouhelná elektrárna u nás, tepelná elektrárna Dětmarovice. Obsahem prezentací o rekultivaci, revitalizaci a resocializaci krajiny po těžbě uhlí, byly nejčastěji oblasti, mezi které patří například Dinopark v Doubravě, Golf Resort Lipiny, Oprechtický les a Kozí Becirk. Je třeba zmínit, že studenti také poukazovali na problematiku narušení biodiverzity a naopak i na to, že v rekultivovaných oblastech a na haldách se vyskytují živočichové, kteří jsou na červeném seznamu.

Naši školu reprezentovali:
Jindřich Hudeček - sexta A
David Bayer – kvarta A
Martin Lajdolf – kvarta A

Studenti byli za své práce odměněni finančním grantem ve výši 3000 Kč, škola pak získala za svou účast grant v hodnotě 5000 Kč.
Musíme pogratulovat klukům z kvarty A, že jako nejmladší účastníci Kongresu 2013 zvládli prezentování na výbornou.

Kateřina Frélichová, septima B

 

  • Publikováno: 3.10.2013

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba