gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Kariérový koučink pro naše studenty

Zájemci z řad studentů třetího ročníku a septim využili nabídky Školy manažerského rozvoje a zapojili se do zajímavého projektu Kariérový koučink do škol.

Pod vedením zkušených lektorů a koučů budou mít možnost získat cenné informace o sobě a své další vzdělávací cestě formou assessment centra a kariérového testování. Atraktivní pro ně jistě bude zejména zkušenost z individuálních schůzek vedených formou kariérového koučování, během kterých se pokusí zodpovědět si otázky, kterým směrem se ve svém dalším vzdělávání ubírat, na základě čeho se rozhodnout, jak se dostat ke stanovenému cíli a podobně.

Neméně důležitou a potřebnou součástí projektu budou jistě i workshopy, v rámci kterých si studenti pomocí metod zážitkového učení budou rozvíjet kompetence nutné pro uplatnění na trhu práce – efektivní komunikaci, sebeprezentaci, práci s informacemi a time managementu.

Výsledkem projektu by mělo být vést studenty k odpovědné a smysluplné volbě dalšího studia a povolání a prostřednictvím moderních a efektivních koučovacích metod posílit jejich dovednost dosáhnout stanovených cílů. Projekt bude probíhat až do konce školního roku a studenti tak budou na začátku maturitního ročníku jistě lépe zorientováni a připraveni na důležité životní volby.

Jana Huvarová
 

  • Publikováno: 15.4.2011

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba