gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

I ve Francii o nás vědí...

Termín konání akce: 14.10.2013 - 25.10.2013

Katedra francouzského jazyka Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s Espé d´Angers (Pedagogická univerzita v Angers) zorganizovala stáž pro studenty oboru pedagogika. Do projektu se zapojilo 23 českých škol a zúčastnilo se ho 23 stážistů. Stáž trvala od 14. do 25. 10. 2013.

Stáž na Gymnáziu Olgy HavlovéStáž na Gymnáziu Olgy Havlovéstify;">Stážisté první týden pobývali v Praze a navštívili čtyři školy jednotlivých stupňů školské soustavy. Další týden se pak rozprchli po republice, kde působili na školách jako asistenti při výuce jazyka a zároveň se seznámili s fungováním českých škol. Naše stážistka, Bénedicte Pineau-Lemesle, připravila pro studenty francouzštiny dvě prezentace. V první nás seznámila s regionem, odkud pochází, a v druhé s francouzským školským systémem, který je velmi odlišný. Stáž byla přínosem nejen pro studenty, ale i pro nás, pedagogy. Příští rok se rádi znovu zapojíme do tohoto projektu a přivítáme u nás další milou Francouzku či Francouze.

 

Benedikta o své stáži napsala:
 

Stage à Ostrava, Gymnasium Olgy Havlové

Je m‘appelle Bénédicte. Je suis étudiante à Angers. J‘ai passé le baccalauréat scientifique, puis une licence de Psychologie à l‘université. Cette année, je suis en première année de Master MEEF EPD (métier de l‘enseignement, de l‘éduation et de la formation, enseignement du premier degré), à l‘Espé (école supérieure du professorat et de l’éducation), pour devenir professeur des écoles. J‘enseignerai toutes les matières, dans des écoles maternelles et primaires (enfants de 3 a 11 ans).

Au début de l´année, l’adjoint pédagogique de l´Espé (Dominique Richard) a proposé un stage en République Tchèque. Comme je ne connaissais pas ce pays, j´ai accepté. Tous les ans, il y a des échanges entre Angers et Prague, avec l´université de pédagogie et l´Institut français. Tomas Klinka était responsable du stage en République Tchèque, et il nous a guidé dans Prague.

Cette année, le stage durait deux semaines (avant, seulement une semaine). Nous étions 23 étudiants et un professeur (D. Richard) à y participer. La première semaine, nous étions tous ensemble à Prague, où nous avons visité la ville, des monuments, des écoles, des lycées. Nous avons rencontré les étudiants de l‘université de pédagogie, qui viendront en France en mars. Durant la deuxième semaine, chaque étudiant avait un stage différent, à Prague ou dans d´autres villes de République Tchèque (Brno, Cesky Tesin, Ostrava, Hranice…).

En arrivant à Ostrava, j‘ai été très bien accueillie. La famille de Tunde a été très chaleureuse et généreuse avec moi. Je les remercie fortement de m‘avoir héberger, et de s‘être si bien occupé de moi.

Les élèves ont également été super, en classe et en dehors, dans Ostrava, Merci à ceux qui ont passé du temps avec moi, et m‘ont fait découvrir la ville (le minikino, la mairie, le salon de thé…).

Au lycée, les professeurs ont aussi été très accueillants, et m‘ont permis d‘observer leur pratique, et de participer aux cours. Les méthodes d‘enseignement sont assez similaires à celles de la France. Cependant, les Tchèques sont bien meilleurs en langue que les Français. Les cours de langue se font par groupe moins nombreux, et il y a plus d’oral. C‘était très intéressant de découvrir le système éducatif tchèque, l‘organisation des cours, le fonctionnement du lycée.

Ce qui m‘a marqué, et qui est différent en France : 

 • les chaussons dans les écoles, 
 • les élèves se lèvent quand le professeur entre dans la classe, 
 • les relations sont plus amicales entre élèves et professeur, 
 • il n‘y a pas de cour de récréation, 
 • les cours durent moins longtemps (55 minutes en France),
 • il y a plus de pauses dans la journée, mais la pause du déjeuner est très courte (environ une heure en France),
 • la journée de cours commence plus tôt qu‘en France, 
 • les notes vont de 1 à 20 en France, 20 étant la meilleure note.


Pour cette expérience, je remercie le lycée, le personnel, les professeurs, les élèves, ainsi que Tunde et sa famille.

Je reviendrai avec plaisir a Ostrava!

 

Stáž na Gymnáziu Olgy Havlové

Jmenuji se Benédicte, jsem studentkou vysoké školy v Angers. Složila jsem maturitu z přírodovědních předmětů, také mám diplom z oboru psychologie. Tento rok jsem v prvním ročníku magisterského studia MEEF EPD (předmět vyučování, vzdělávání a výchovy; vyučování prvního stupně) na ESPÉ (vyšší pedagogická škola), abych se stala učitelkou pro mateřské a základní školy (děti od 3 do 11 let).

Na začátku školního roku nám pedagogický zástupce Espé Dominique Richard nám nabídl stáž v České republice. Neznala jsem tuto zemi, a proto jsem nabídku přijala. Každý rok probíhají výměnné pobyty mezi Angers a Prahou, s Pedagogickou fakultou a Francouzským institutem.

Tento rok stáž trvala dva týdny . Zúčastnilo se nás 23 studentů a profesor Dominique Richard. První týden jsme všichni společně byli v Praze, kde jsme navštěvovali památky, základní školy a gymnázia. Setkali jsme se studenty pedagogické fakulty, kteří pojedou do Francie příští rok v březnu. Na začátku druhého týdne jsme se rozjeli do všech koutů České republiky (Brno, Český Těšín, Ostrava, Hranice, Nový Jičín…).

Po příjezdu do Ostravy jsem byla mile přivítána. Rodina Tünde Vargové (studentka oktávy A), u které jsem byla ubytována, byla velmi milá a pozorná. Velmi jim děkuji za pohoštění a ubytování.

Studenti byli rovněž skvělí. Děkuji všem, kteří se mnou strávili čas a ukázali mi město (návštěva Minikina, Radnice města Ostravy, čajovny…).

Profesoři na gymnáziu byli také velmi přívětiví. Učební metody jsou velmi podobné těm ve Francii, nicméně Češi jsou v jazycích lepší než Francouzi. Výuka cizích jazyků probíhá v méně početných skupinách studentů a také je více komunikační. Bylo velmi zajímavé poznat český školský systém, organizaci vyučovacích hodin a fungování gymnázia.

Co jsem si poznamenala a co je odlišné ve Francii:

 • Přezůvky ve školách
 • Studenti vstanou, když profesor vstoupí do třídy
 • Vztahy mezi studenty a profesory jsou více přátelské
 • Vyučovací hodiny jsou kratší (ve Francii trvají 55 minut)
 • Mají více přestávek během dne, ale pauza na oběd je velmi krátká (ve Francii asi hodinu)
 • Vyučovací den začíná mnohem dříve než ve Francii
 • Známky jsou od 1 do 20 ve Francii, přičemž 20 je nejlepší známka

Za tuto zkušenost chci poděkovat gymnáziu, profesorům, studentům, stejně tak Tünde a její rodině.

Ráda se znovu vrátím do Ostravy!

Benédicte Pineau-Lemesle


 

 • Publikováno: 5.11.2013

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba